Noordwest-Veluwe - Provincie Gelderland geeft jagers op de Noordwest-Veluwe toestemming om met extra middelen, zoals kunstlicht, restlichtversterkers en geluiddempers, te jagen op edelherten op de Noordwest Veluwe. De edelhertenstand is daar in enkele jaren tijd enorm gegroeid. De dieren veroorzaken veel landbouwschade en het aantal aanrijdingen met herten is „onacceptabel hoog”, zei de provincie dinsdag. De jacht met gebruik van kunstmiddelen was tot voor kort niet toegestaan, maar volgens de provincie zijn de internationale verdragsbepalingen daarover onlangs veranderd. Geluiddempers zorgen ervoor dat de verstoring als een hert wordt afgeschoten bij andere edelherten in de omgeving minimaal is. Dit betekent blijkbaar ook dat de jacht verruimd mag gaan worden tot de nachtelijk uren. Tot nu is de jacht toegestaan van een uur voor zonsopkomst tot een uur naar zonsondergang.

Op de Noordwest Veluwe lopen ongeveer 550 edelherten. De huidige jachtmiddelen en methode zijn volgens de provincie niet toereikend om de hertenpopulatie in de hand te houden. In de landbouwenclave tussen Uddel, Elspeet en Staverden ontstaat veel schade doordat de herten 's nachts het land kaalvreten. Overdag trekken de dieren zich terug in de bossen.

De toestemming om extra jachtmiddelen te gebruiken in het gebied is tijdelijk, zegt de provincie en zal pas in 2015 ingaan. Samen met natuurbeheerders, terreineigenaren, boeren en jagers wordt gewerkt aan een nieuw faunabeheerplan, waarin wordt beschreven hoe op „een duurzame manier” omgegaan kan worden met de wilde zwijnen, moeflons, reeën en herten op de Veluwe.

Het jachtseizoen op edelherten op de Noordwest-Veluwe is dit jaar tevens verlengd van 15 februari tot 15 maart.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voor Vereniging het Edelhert (VhE) is het belangrijk dat de gemaakte afspraken omtrent de doelstanden nagekomen worden. Op welke wijze dat gebeurt, wat jachtmethode of jachtmiddelen betreft, is voor VhE niet van belang (VhE heeft geen jachtbelang). Wel van groot belang is voor VhE dat door de vermindering van de stand het welzijn van de edelherten zo goed mogelijk gewaarborgd zal blijven. Met andere woorden, dat verontrusting door bijvoorbeeld jacht zo minimaal en zo kort mogelijk zal zijn. De vraag daarbij is of nachtjacht met extra hulpmiddelen daartoe bijdraagt. Vooralsnog kunnen we zeggen dat wij verwachten dat het gebruik van een geluidsdemper bijdraagt tot minder verstoring door afschot. VhE is tegenstander van de uitbreiding in tijd van de jacht tot 15 maart. Binnenkort zal VhE dieper ingaan op de voor- en tegens van de extra jachtmiddelen en jachtmethodes.