Staverden - Vandaag zijn er twaaf edelherten uit een maisveld in Staverden verjaagd. Het betrof een gezamelijk actie van Provincie Gelderland, Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Groennetwerk en de Politie.

De edelhertern bivakeren reeds een paar weken in het hoge maisveld. De agrariër Gerjan Schouten is niet blij met de schade die de edelherten toebrengen aan de mais. Niet alleen eten de herten de maiskolven op, ook vertrappen ze de maisstengels. De ligplekken waren ook duidelijk zichtbaar.

Gerjan vindt de edelherten weliswaar prachtig, maar heeft de mais hard nodig als voer voor zijn 850 kalveren. Hij toont de afgekloven maiskolven.

Omdat het maisveld pal naast de drukke provinciaalse weg N302 de Flevoweg ligt, kon niet zomaar de herten verjaagd worden. De Flevoweg werd tussen elf uur en half een afgezet tussen de rotondes Garderen/Uddel aan de zuidkant en de rotonde richting Ermelo aan de noordkant. Ook werden de tussengelegen wegen afgesloten.

Twee mannen met speciaal afgerichte honden liepen door het maisveld om de herten eruit te drijven. Gelukkig verliep alles volgens plan en verlieten de edelherten aan de gewenste kant het maisveld. Ze wisten goed de weg te vinden naar de nabij gelegen natuurgebieden. Totaal verlieten twaalf mannelijke edelherten en een ree het maisveld.

Na de actie werd het maisperceel afgezet met een roodwit lint. Nabij de wildwissel het maisveld in,  werden nylon kousen met menselijk haar opgehangen.

Omroep Gelderland was erbij.