Uitnodiging Ledendag Vereniging het Edelhert op Zaterdag 1 november 2014.

Op zaterdag 1 november a.s. vind de ledendag plaats van de Verenging Het Edelhert in de de Kampschuur van het Assel Don Bosco centrum, aan de Pomphulweg 106, 7346 AN  te  Hoog Soeren. Deze dag zal in het teken staan van het Dick van den Hoorn fonds, waarbij het leven van de naamgever van dit fonds als een rode draad door het programma zal lopen.
Deze dag zal er een verkoop en veiling plaatsvinden van bezittingen van Dick van den Hoorn die de vereniging door hem geschonken zijn. Hieronder bevinden zich een groot aantal natuurboeken, foto’s en tekeningen. De opbrengst van de verkopen deze dag zal ten goede komen aan het Dick van den Hoorn fonds.

Het programma luidt, onder voorbehoud, als volgt:

09.30 – 10.00        Ontvangst met koffie en cake
10.00 – 10.15        De heer J.H.M. Linthorst, voorzitter welkomstwoord
10.15 – 10.30        Mevrouw M.J. Oudshoorn, penningmeester het Dick van den Hoorn fonds
10.30 – 11.00        De heer R.A. Mulder, voorzitter werkgroep Dick van den Hoorn fonds
11.00 – 11.15        Koffie
11.45 – 12.30        De heer T. Heekelaar, faunabeheer toen en nu
12.30 – 13.15        Lunch
13.15 – 14.00        De heer H. Bekker, RWS, verantwoordelijk voor o.a. de Ecoducten in Nederland. Onderwerp: Geschiedenis en toekomst ecoducten
14.00 – 14.30        Veiling ten behoeve van het Dick van den Hoorn fonds
14.30 – 15.45        Excursie onder leiding van de heer R. Schuitemaker
15.45 – 16.30        Afsluitende borrel en bekendmaking dagopbrengst ten behoeve van het Dick van den Hoorn fonds.

U kunt zich voor de ledendag opgeven door €12.50 per persoon over te maken naar Rabobankrekening  NL52RABO0147384508 t.n.v. Verenging het Edelhert, o.v.v. Ledendag 2014. Bij elektronische betaling verzoeken wij uw naam te vermelden. Per lid is een introducé toegestaan.

Routebeschrijving :

Met de auto
Neem op de A1 afslag 19. Neem onderaan de afslag de richting Apeldoorn. Even verderop linksaf slaan richting Assel. Na de spoorwegovergang rechtsaf slaan, tweehonderd meter verder ligt aan de linker kant van de weg het Assel Don Bosco Centrum.

Openbaar vervoer
Het Assel Don Bosco Centrum is moeilijk met het openbaar vervoer te bereiken. Mocht u gebonden zijn aan reizen met het openbaar vervoer dan verzoeken wij u om ons dit bij uw inschrijving kenbaar te maken zodat we kunnen zoeken naar een passende oplossing.