De bekende filmer Luc Enting is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe film over de Veluwe. De film krijgt als titel: 'De Verborgen Vallei'. Voor Vereniging Het Edelhert heeft de filmer eerder de film 'Het Edelhert' gemaakt. Deze film zal 90 minuten worden en in bioscopen worden vertoond. Daarnaast komt er drie televisie-afleveringen en een lespakket voor scholen. Bij voldoende financiering is de film in 2017 klaar. Financiers zijn: TROS, de distributeur van de film en het filmfonds. Op het totale budget van 1,8 miljoen is er echter nog een gat in de begroting van 600.000 euro. De provincie Gelderland is gevraagd dit gat te vullen. Gedeputeerde Staten hebben 300.000 euro toegezegd op voorwaarde dat gemeenten die het convenant Veluwe hebben getekend meedoen. Nunspeet heeft inmiddels medewerking toegezegd.

Enting hecht eraan te melden dat hij samenwerkt met een filmproducent die niet hetzelfde is als de producent van de Nieuwe Wildernis. De film zouden de bekendheid en het imago van de Veluwe veel goed kunnen doen, onder andere voor de toeristische industrie.

De film De Nieuwe Wildernis, geheel opgenomen in de Oostvaardersplassen heeft onlangs de Rembrandt Award gewonnen voor de beste Nederlandse film van 2013. Deze film en de VARA-televisieserie heeft voor veel aanloop bij de OVP gezorgd.