IMG 2383 15

De gemeenteraad van Lelystad heeft woensdagavond in een raadsvergadering toestemming gegeven voor edelherten in het Hollandse Hout. De raad heeft wel aan het college van B&W aangegeven dat er voorwaarden aan moeten worden gesteld. Het college moet Staatsbosbeheer op het hart drukken dat de komst van de edelherten de recreatie in het bos niet mag belemmeren. Ook mag het bos niet worden kaalgevreten. En hekken mogen pas worden geplaatst als er een beheerplan is voor het bos.

Staatsbosbeheer is eigenaar van het bos. Eigenlijk gaat Lelystad er niet over. Staatsbosbeheer heeft al eerder aangegeven wel met de gemeente te willen overleggen over de voorwaarden waaronder herten worden toegelaten.

Volgens Joost Oosterbaan van VhE lost dit niks op: 'Als Staatsbosbeheer de voorwaarden respecteert dan wordt het Hollandse Hout niet meer dan een hertenkampje. Op 300 ha kunnen dan niet meer dan 15 herten lopen. Dat is slechts 10% van een levensvatbare populatie. Voor de OVP lost het  ook niets op.'