hindes op ecoduct         hert op ecoduct   Beelden ecoduct

Aan de westkant van het wildviaduct Hulshorst wonen drie edelherten. Dat was deze week te lezen in de Stentor. Een Edelhert een hinde en een jong dier. Of dit een smaldier of een spitser is, dat vertelt het verhaal niet. Mogelijk wordt dat bekend als aanstaande maandag in het gebied schijnwerpertelling wordt gehouden.

Bijna iedere nacht komen in wisselende aantallen herten over het ecoduct. Een enkele keer zijn er 40 tot 50 hindes geteld. En soms ook een roedel van een tiental geweidragers. De dieren gebruiken de oversteekplaats om de A28 en de spoorlijn Amersfoort - Zwolle over te kunnen steken. Voordat deze harde grenzen werden aangelegd hadden ze gewoon toegang tot die mineraalrijkere gronden.

Voorzitter WBE Noord wWst Veluwerand Wilfred Schenk gaf vorig jaar al aan dat er regelmatig edelherten werden gezien in het gebied. Het gaat dan om een flinke roedel hindes. Schenk: 'Het fluctueert natuurlijk een beetje. Het is afhankelijk van het jaargetijde. Op dit moment heb je mooie grote roedels, maar in de bronsttijd gaan ze toch naar hun bekende bronstgebieden in het Leuvenumse bos. Als de dieren aan de westkant zijn komen ze naar Landgoed Hulshorst maar ook naar particuliere gebieden. In de vroege ochtend gaan ze dan weer terug over het ecoduct naar het Leuvenumse Bos. Inmiddels lopen er nu drie tot vijf in een groot gebied de Bloemenkampen nabij het Veluwemeer bij Hierden, toevallig ook van Natuurmonumenten.'

Aanstaande maandag gaat er een auto op pad voor meer duidelijkheid. Om zekerheid te krijgen over het standwild worden er op de hele Veluwe schijnwerpertelling gehouden en ditmaal ook op de Veluwerand. Wat daar wordt waargenomen zal van belang zijn voor een beheerplan. Schenk verwacht wel dat er ooit herten de oversteek naar de Flevopolder zullen maken. Volgens hem kijken ze soms verlangend naar de overkant.

Er zijn nog geen landbouwers die hebben geklaagd over schade door vraat aan gewassen. De situatie wordt nauwlettend in het oog gehouden.

Twee keer heeft het met de dieren tot een aanrijding geleid op de Zuiderzeestraatweg. De snelheid is hier verlaagd tot 60 kpu.