Gedeputeerde Stuivenberg van de Provinciale Staten van Flevoland deelde in de vergadering van jongstleden 11 mei mee dat hij nog voor de zomer contact zoekt met Staatssecretaris van Dam om te komen tot een overeenkomst die de overdracht van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen moet regelen.

Het ligt in de bedoeling dat de verantwoordelijkheid van het beheer uiterlijk per 1 januari 2017 bij de Provincie zal liggen . De Provincie wil na de zomer een commissie van Deskundigen instellen. Deze commissie krijgt een adviserende rol over het de wijze van en beheer over de komende vijf jaar.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen er dan knopen worden doorgehakt over het beheer in de toekomst.

Statenlid Pels memoreerde nog dat er voor een deel van de grote grazers geen wettelijk kader is. Gedeputeerde Stuivenberg meent dat de Provinciale Staten dit op termijn zelf zal moeten oplossen. Hij zegde toe binnenkort hier schriftelijk over te berichten.

Voorzitter Linthorst van VhE reageert instemmend: 'Dit is exact wat we willen. Afgelopen zachte winter zijn er weer minstens 1600 dieren verhongerd. Ik ben erg benieuwd wie nog achter dit beleid wil en kan staan. Wat ook een wens is van ons dat de commissie onder auspiciën werkt van de Provincie Flevoland. Waar het nu om gaat is wat we voor de dieren in de OVP kunnen verbeteren, dat het anders zal gaan is voor mij wel duidelijk, en dat juichen we toe. Naar ons idee is de Wet Dieren een wettelijk kader waaronder de grote grazers van de OVP vallen. Deze wet biedt in art. 2.1 lid 6 en 7 het niet te negeren aanknopingspunt door te bepalen in lid 6 dat een ieder (!) hulpbehoevend dier de nodige zorg verleent (verplicht) en in lid 7 staat letterlijk dat lid 6 ook voor niet-gehouden dieren geldt. VhE zal zich hard maken om aan te geven dat het bewust houden van 4000 dieren in een gebied met een tekort aan voedsel onder dit wetsartikel valt!'