In het natuurgebied De Scheeken van Brabant Landschap  zullen in de nazomer zo'n twaalf tot vijftien edelherten worden ingebracht. Brabants Landschap (BL) en ARK Natuurontwikkeling zijn begonnen met voorlichting over de inbreng van edelherten in de Brabantse natuur. De herten zullen worden losgelaten in een afgesloten gebied van driehonderd hectare. De dieren komen van een edelhertenfokker in Frankrijk. Bij de samenstelling van de groep wordt naast een variatie in leeftijd ook gestreeft naar een verhouding 2/3e hinde en 1/3e hert.

Volgens coördinator projecten van het BL Arjen Simons wordt er gezorgd voor voldoende verschillen in genetische herkomst. Het raster is op dit moment voor 90% gereed. Simons hoopt dat voor de bouwvak het raster zal zijn afgerond. Het betreft hier een raster van 2.20 hoog.

raster Het Scheeken 1

Op 23 juni wordt er een informatieavond gehouden voor geïnteresseerden. Deze avond vindt plaats in Herberg De Schutskuil in Oirschot. Er zijn al informatieavonden gehouden in Helvoirt en Oirschot voor de Ecologische Kring Midden Brabant en (recreatie)ondernemers.

Op de informatieavond zal uitleg worden gegeven over het project en de reden dat voor het edelhert gekozen is. Over het spoor zal nog een natuurbrug worden gerealiseerd, spoorbeheerder ProRail zal op deze avond aanwezig zijn om uitleg te geven over de plannen. Het spoorbedrijf hoopt dit ecoduct eind 2018 te kunnen opleveren.

De Scheeken is een natuurgebied tussen Best en Liempde en ligt in het hart van natuurgebied Het Groene Woud en behoort bij Het Brabants Landschap. Het gehele natuurgebied Het Groene Woud is 7500 ha groot en bestaat uit bossen, moerassen, heide en vennen. Eind 2014 kwam BL voor het eerst met het plan naar buiten. Uit diverse haalbaarheidsstudies bleek dat dit gebied uitermate geschikt is voor de herten. 'Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter' aldus het BL. Het Landschap heeft daarom besloten edelherten terug te brengen in haar eigen gebieden in het hart van Het Groene Woud. Samen met  het naastgelegen natuurgebied De Mortelen vormt het gebied het grootste landschapsreservaat van Brabant. In 2010 is hier al een natuurbrug over de snelweg A2 aangelegd die de gebieden met elkaar verbindt. Grote en kleine dieren maken gebruik van de 50 meter brede brug.

Edelherten zorgen voor dynamiek in het landschap door de manier waarop ze zich in het landschap bewegen, hun graasgewoonten en specifieke gedrag. De overgangszones van bos naar open veld hebben hun voorkeur. Door de manier waarop ze grazen worden de onnatuurlijk scherpe perceelranden omgevormd tot brede overgangszones die rijk zijn aan structuur. Deze natuurlijke overgangen bieden meer ruimte aan planten en dieren. Edelherten liggen ook graag te rollen in modderbaden die ze maken, ze eten in de winter bast van de bomen en vegen met hun gewei langs bomen en twijgen. Hiermee maken ze letterlijk plaats voor andere dier- en plantensoorten.

Recreatieve ondernemingen zoals hotels, bed- and breakfasts, campings en excursiebureau’s kunnen direct of indirect profiteren van hun aanwezigheid. Herten oefenen grote aantrekkingskracht uit op recreanten, kinderen en fotografen. Daar komt bij dat ze een spectaculair en heel hoorbaar en soms zichtbaar bronstritueel hebben. Wandelen, fietsen of kamperen in een omgeving waar edelherten leven, is een belevenis voor jong en oud. De Veluwe en de Ardennen danken een deel van hun bekendheid aan de herten die er leven. De bronsttaferelen trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Net als in die streken kan het hert in Het Groene Woud uitgroeien tot hét natuursymbool.

Het Groene Woud is en blijft vrij toegankelijk op wegen en paden.