De Veluwe is een belangrijk leefgebied voor grote hoefdieren zoals de edelherten. In het najaar komen de edelherten op verschillende plekken bijeen voor de bronst. Verstoring van dit natuurlijke proces dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Om die reden worden Defensie en een aantal luchtvaartverenigingen jaarlijks geïnformeerd over de belangrijkste bronstgebieden van de edelherten. De gebruikers van het luchtruim krijgen een plattegrond met hierin de gebieden ingetekend. Deze kaart is afkomstig van FBE Gelderland in samenwerking met Vereniging Wildbeheer Veluwe. Deze instanties informeren bij de lokale beheerders of er zich verschuivingen hebben voorgedaan in de belangrijke bronstgebieden op de Veluwe. Voor de maanden september en oktober wordt Defensie KNVvL (vereniging voor luchtvaart) en PBN (vereniging van ballonvaarders) gevraagd in deze gebieden de vliegactivitetien te beperken of niet te houden. Het gaat hierbij om de dieren en om de toeschouwers.

Bronstgebieden Veluwe 2016

Het Hendrik Mouwenveld nabij Vierhouten is hier nog niet ingetekend, maar wel ook een bronstgebied.