Ook dit jaar heeft het voltallige bestuur met enkele adviseurs een vrije zaterdag besteed om te discussiëren over de korte en de lange toekomst van de vereniging.

heidedag 2016

(Op de foto ontbreekt Jan Paulides. Hij was aanwezig, maar moest weg voordat de foto werd genomen.)

Zo zijn de eerste gedachten opgeborreld voor ons 75 jarig jubileum, we hebben nog wel even maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen! Vooral het contact met leden en buitenwacht stond centraal. We hebben nu bij benadering 700 actieve mailadressen van onze leden, niet slecht maar we zijn nog niet tevreden! Hierbij een oproep: mocht je nog nooit mail van VhE hebben gehad, stuur je mailadres naar secretaris@hetedelhert.nl.

Over het gebruik van de nieuw media hebben we gesproken en we kunnen constateren dat de activiteiten voor het werven van nieuwe leden voorzichtig positief zijn. Aan de orde was ook het Dick van den Hoorn fonds, er zijn aardige suggesties besproken voor gebruik hiervan bij ondersteuning van enige projecten.

Onze penningmeester krijgt grijze haren van de late en niet betalers van de contributie. Het sturen van herinneringen kost veel tijd, waardoor hij hiermee soms drukker is dan met zijn echte werkzaamheden. In het kerstnummers zit nu ook weer de jaarfactuur voor de contributie van 2017. Verzoek van het bestuur aan wie de schoen past: betaal deze nu eens direct en niet na de 3e aanmaning! 

De zichtbaarheidscursus, die momenteel aan vrijwilligers gegeven wordt, willen we na een positieve evaluatie ook uitrollen voor leden en niet leden. Er zijn gesprekken met diverse TBO’s om te kijken of er ook daar interesse voor is. Een aantal leden al interesse getoond.

Het was een vruchtbare bijeenkomst met bruisende ideeën.