WZC1   WZC2

De cursisten van de unieke cursus Wildzichtbaarheid van de VhE is donderdag 2 februari afgesloten met certificering van de cursisten door voorzitter Jozef Linthorst. De avond stond in het teken van het presenteren van de evaluaties van de Wildobservatieplaatsen (WOP's).

  WZC5   WZC3

Vijf groepjes hebben in de afgelopen periode per groepje een WOP bekeken en van commentaar voorzien.

Er is voornamelijk gekeken of de WOP gunstig is voor wildzichtbaarheid. Opgemerkte verbetermogelijkheden zijn in beeld gebracht. Vier groepjes hadden een bestaande WOP gekozen en die met de opgedane kennis onder de loep genomen en één groepje heeft - op aangeven van de plaatselijke terreinbeherende organisatie - een nieuwe WOP uitgedacht.

WZC4 panorama

Het werd een interessante avond, de groepjes hadden er veel tijd en energie in gestoken. De argumentatie en redeneringen waren goed uitgewerkt. Na de presentaties ontstonden naar aanleiding van vragen mooie uitwisselingen.

Door de evaluaties kwam aan het licht dat er op diverse plaatsen nogal wat mis is met de situering van de WOP of de directe omgeving ervan. Het gaat dan om de WOP zelf, of de wegen die de bezoekers naar de observatieplaatsen moeten begeleiden, de toestand van de aanwezige wildweides en/of de afstand tot het uittredend wild. Over het algemeen kan men stellen dat er wild genoeg te zien is maar dat de omstandigheden waaronder het te zien is beter kunnen. Door kleine aanpassingen is de zichtbaarheid naar verwachting al sterk te verbeteren.

We kunnen stellen dat deze eerste - daarmee ook wat experimentele - cursus Wildzichtbaarheid geslaagd is. Deze cursus was deze keer uitsluitend voor vrijwilligers van VhE. De cursus zal intern worden geëvalueerd en er wordt ook al nagedacht over een volgende cursus. Als doelgroep daarvoor kan gedacht worden aan overige vrijwilligers, alle leden (dus niet alleen vrijwilligers) van de vereniging, maar we denken ook aan medewerkers van TBO’s en andere geïnteresseerden. Binnenkort meer duidelijkheid hierover. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld, en dat is bemoedigend.