bladetende herten HV

Het 5.400 hectare grote landgoed Nationale Park De Hoge Veluwe begint half juli met houtkap en onderhoudswerkzaamheden. Ook wil het park met de jacht op wilde zwijnen, edelherten en moeflons beginnen. Dit is een maand eerder dan gebruikelijk. De hoofdbeheerder van het Nationale Park heeft dit besluit moeten nemen omdat de aantallen dit jaar flink hoger zijn dan voorheen. Volgens hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker moeten er meer edelherten worden afgeschoten dan normaal. Volgens Leidekker zijn er de afgelopen maanden veel edelherten van het Deelerwoud naar de Hoge Veluwe gekomen, omdat daar voor het eerst in vijftien jaar weer op edelherten is gejaagd. Dat waren de dieren niet gewend en dat geeft onrust in het veld, waardoor ze vertrekken. Gevolg is dat er op de Hoge Veluwe zo'n 100 meer dan andere jaren moeten worden geschoten. 

Volgens Sabine Bootsman van NP De Hoge Veluwe dreigt er veel vraatschade: “Door het hogere aantal is er veel meer vraatschade dan normaal. Edelherten zijn geen fijnproevers,” aldus Bootsma: “ze eten alles wat ze tegenkomen.” NP De Hoge Veluwe wil terug naar de voorjaarsstand zoals die altijd in het park wordt aangehouden, rond de 180/200. De houtopbrengt is een van de peilers waar de Hoge Veluwe op steunt, een goed bosbeheer en een afgestemd wildbeheer zijn daarom noodzaak. Uit de jaarrapportage vereniging wildbeheer veluwe blijkt dat van de 324 moeflons die er leven er 102 zullen worden bejaagd om de voorjaarsstand van 222 te bereiken. Ook moet de wilde zwijnenstand van 373 met 323 terug naar 50. 

Dat er meer edelherten zijn in het park dan normaal heeft te maken met het verlagen van de rasters en daardoor de uitwisseling van de herten met onder andere buurgebied Deelerwoud van Natuurmonumenten. In het Deelerwoud is gedurende de afgelopen 15 jaar geëxperimenteerd met niet jagen. En aangezien een niet beheerde stand van edelherten iedere drie jaar verdubbelt is de stand flink gegroeid. En daar hebben de buren nu flink last van. NP De Hoge Veluwe heeft er als naaste buur niet alleen last van, ook Gemeente Arnhem dat met de Koningsheide ten zuiden van het Deelerwoud ligt spreekt al jaren regelmatig van hertenoverlast vanuit het Deelerwoud, evenals het Geldersch Landschap en Landgoed Middachten.