Edelherten terug naar Drenthe, dat is al jaren een onderwerp van geprek. De dieren zouden een plek moeten krijgen in het Drents-Friese Wold. Dit nationale park is er uitermate geschikt voor. In de afgelopen jaren zijn er gesprekken gevoerd met Provincie, gemeenten, recreatieondernemers (RECRON) en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). Er werd een SER-rapport geschreven waaruit blijkt dat herten een positieve toegevoegde waarde kunnen leveren aan de doelen voor het natuurgebied. 'Deze positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, herten leveren ook een grote maatschappelijke en toeristisch-economische meerwaarde op voor het Drents-Friese Wold.' aldus het SER-rapport. Binnen de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek overleggen de provincies Drenthe en Friesland, vier gemeenten, Recron, Recreatieschap Drenthe, gebiedseigenaren en LTO over de komst van de dam- en edelherten. De stuurgroep verwoordt het zo: 'Herten leveren een positieve toegevoegde waarde aan de doelen van het Drents-Friese Wold.' Zo zou de komst van herten bijvoorbeeld ook een impuls geven aan het toerisme. Als kanttekening wordt wel geplaatst dat er voor de omringende landbouw negatieve effecten zullen zijn. Volgens het onderzoek zou er kunnen worden begonnen met tien edelherten. Dit aantal zou dan kunnen uitgroeien naar 150. Maar de landbouw wil niet. De LTO praat vanaf het begin mee, maar kan vooralsnog niet worden overgehaald om het te proberen.

Ook niet alle Provinciale Statenleden zijn om. Willemien Meeuwissen, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten laat in een radioprogramma van RTV Drenthe weten: "Voor de landbouw zijn er louter negatieve gevolgen en de landbouw is in Drenthe gewoon heel belangrijk. Verkeersveiligheid is ook wel een belangrijk punt. Je kunt wel een hek neerzetten, maar het moet dan een heel hoog hek zijn, want die beesten kunnen heel hoog springen. Ik weet niet of een hek van drie meter hoog heel mooi is om het Drents Friese Wold. Ze kunnen zelfs over een vaart springen. Ook die barrière kunnen ze nemen. Je moet nogal wat afwegen met elkaar", aldus Meeuwissen.

Herten kunnen zeker over een vaart zwemmen, maar springen is wat overdreven. Voor edelherten zou een hek van twee meter wel volstaan, maar voor damherten in de AWD is enkele jaren gebleken dat ze inderdaad hoog kunnen springen, maar dan alleen in een situatie dat er veel teveel dieren in een gebied met weinig voedsel lopen waar bovendien aan de andere kant van het hek overheerlijk voedsel staat. De dieren konden daar voorheen naartoe, ze kenden dus het voedselaanbod. Met zulke omstandigheden heb je daar inderdaad last van. Als er daarnaast heel veel jonge manneltjes komen, die nieuw territorium zoeken, dan heb je hetzelfde. Dat zou echter in het DFW niet zover hoeven komen. 

Volgens Natuurmonumenten heeft de LTO een veto uitgesproken tegen de komst van de herten naar Drenthe. LTO bestuurder Bloemerts spreekt dit volgens RTV Drenthe tegen. Hij zegt dat de LTO is niet tegen is, mits er een omheining komt. En aangezien Natuurmonumenten geen hek wil, zit daarmee de discussie op slot.

Natuurmonumenten en RECRON (organisatie voor recreatieondernemers) doen nu een oproep aan de LTO om af te zien van de voorwaarde van het hek. Volgens de twee organisaties valt de schade die de herten aan landbouwgewassen toebrengen mee en wordt die schade bovendien gecompenseerd.

Volgens Ruud Kreetz van Natuurmonumenten zijn de lusten van de komst van herten veel groter dan de lasten. Zo zouden de recreatiebaten volgens een onderzoek minimaal 2,68 miljoen euro zijn. De herten zouden bovendien 89 banen opleveren van minimaal twaalf uur. "Het is vooral heel teleurstellend voor Drenthe, want edelherten trekken mensen, dat zien we ook op andere plekken in Nederland", zegt Kreetz. Volgens het plan zouden er hooguit honderdvijftig edel- en damherten komen. Er is en schadeberekening gemaakt waaruit zou blijken dat er 50.000 tot 100.000 euro schade voor boeren zou kunnen komen en deze schade zou worden vergoed. Volgens Kreetz zijn daar heel goede regelingen voor om dat te vergoeden. In Drenthe zijn impulsen nodig voor de toeristische sector aldus de natuurbeheerder: “En deze combinatie is goed voor de natuur en gaat de toeristische sector veel geld opleveren". Natuurmonumenten vindt een compleet hek om het Drents-Friese Wold geen optie. Omwonenden hebben laten weten dat ze ook liever geen hek om het nationaal park zien.

De oproep van Natuurmonumenten en RECRON aan de bestuurders van de LTO is om de ontstane impasse te doorbreken. "Bovenal zijn we op zoek naar een bestuurder 'met een groot gewei', oftewel een bestuurder die lef toont, zich inzet voor het grotere belang en durft te investeren in nieuwe ontwikkelingen."

Advies

Onze voorzitter Linthorst meent als de aantallen vooraf worden losgelaten dat partijen dan wellicht dichter bij elkaar zouden kunnen komen: "Je zou moeten doen aan lerend beheren. Dan laat je gecontroleerd de stand groeien en wanneer de dieren het gebied gaan verlaten breng je de stand weer iets terug. Dan hou je ze binnen, maar misschien is dat aantal wel iets minder dan 150, dat moet je dan gewoon doen." Voorwaarde is wel dat je rust in het gebied moet hebben en voldoende voedsel. Enige tijd geleden heeft het DFW landbouwgronden verworven waar voorheen bloemen zijn geteelt, men wilde dat gebied verschralen. Linthorst: "Als ze van die gronden boerengrasland zouden maken, dan hebben de herten binnen het gebied voldoende voedsel en zullen ze binnen blijven. Als ze dan ook nog een rustgebied krijgen in de buurt van het voedselgebied, dan is er voor de dieren geen enkele reden om het gebied te verlaten. Op die manier heb je geen hek nodig." De combinatie van rust, voedsel en aantallen bepaalt of herten naar buiten gaan.

Artikel geschreven met gebruikmaking van informatie van RTV Drenthe.