Donderdagmiddag, het is tegen zevenen. Bij de WOP op de Alverschotenseweg staat een rijtje auto's. In de WOP staat een rijtje mensen.

170924 publiek Alverschoten

Het is rustig. Twee mensen in bruine jassen met het embleem van Staatsbosbeheer en een pet van Vereniging het Edelhert staan strategisch ieder aan een kant van de kijkmuur. Eentje links en eentje rechts. Hun aanwezigheid wordt gezien.

170924 fotograaf op wal

Ik ben er net als er rechts langs de WOP een schim snel de wal op klimt. Het is een man met een fototoestel met lange lens. Frenk Volckmann, een van de vrijwilligers loopt achter hem aan en verzoekt hem om daar weg te gaan. De fotograaf redeneert nog wat maar gaat wel weg. Hij is net weg als een vader met twee kinderen denkt: wat hij kan, kan ik ook. Hup, ook de wal op. Volckmann weer erachteraan. Daarna is het weer rustig.

170924 herten door scherm m publiek

Op de achtergrond het burlen van het plaatshert. Met regelmatige tussenpozen laat hij zijn stem horen. In het struweel af en toe een jonger hert. Ze zijn niet tegen hem opgewassen en durven het ook niet aan om op de wei te komen. Volckmann vertelt: twee weken geleden is het plaatshert van hier verongelukt door een aanrijding. Dit hert heeft het nu overgenomen. Als ik de WOP verlaat blijft het een komen gaan van auto's. Eén persoon mompelt nog: 'het lijkt wel een hertenkamp'. Alle anderen genieten van wat ze zien.

Samenwerking VhE met Staatsbosbeheer inzake wildzichtbaarheid  (door Piet Bloemerts)

In het najaar van 2016 hebben ruim 20 cursisten de pilot van de door de vereniging georganiseerde cursus wildzichtbaarheid gevolgd. Als proeve van bekwaamheid zijn er in teamverband vijf WOP’s nader geanalyseerd, waaronder 3 op het terrein van SBB.

De resultaten van die drie evaluaties zijn in april met behulp van powerpoint-presentaties gepresenteerd aan SBB. Diverse van de aanbevelingen herkende SBB, doch er waren ook een paar eyeopeners bij. Mede omdat wildzichtbaarheid ook een speerpunt is van SBB, net zoals bij VhE, werden de aanbevelingen opgepakt, waarbij de focus voor 2017 kwam te liggen op de verbetering van de situatie bij de WOP Alverschotenseweg. In 2018 zal de WOP Ringakker aangepakt worden. Volgens voorzitter Linthorst 'een geweldig compliment aan SBB waard dat zij zo snel en effectief de adviezen hebben opgepakt en uitgevoerd!'.

Diverse korte termijn acties zijn in samenspraak met de 4 cursisten, die deze WOP geanalyseerd hebben (het WOP-team), Te noemen zijn het onderhoud van de wildweide en de aanpak van het jacobskruiskruid. Hierdoor is het zicht op het wild verbeterd.
Ook zijn er een aantal kijkgaten bijgemaakt, maar dat zal niet voldoende zijn voor de vele bezoekers die deze WOP trekt. Daarom is SBB via hun Buitenfonds een crowdfundingsactie begonnen om geld in te zamelen voor de realisatie van een geheel nieuw kijkscherm. (voor meer info zie http://www.buitenfonds.nl/nieuwewildobservatieplaatsvoordeveluwe)

170924 doneer SBB

Ook wordt er voor het ontwerp een ideeën-wedstrijd uitgeschreven. De twee beste ideeën worden in de nieuwe wildobservatieplaats verwerkt. Bij de beoordeling van de ideeën zal het WOP-team worden betrokken.

Daarnaast is de aanbeveling overgenomen om tijdens de bronst publieksbegeleiding te gaan toepassen. Bedoeling was om dit als pilot tijdens drie bronstweekenden gedurende de avond te gaan doen. De belangrijkste taak hierbij is gastheerschap en informatieverstrekking. Indien nodig worden bezoekers ook aangesproken op verstorend gedrag bij de WOP. Voor de uitvoering van deze publieksbegeleiding is zowel binnen de vrijwilligers van SBB als binnen onze vereniging geworven. Dat heeft een verrassend aantal van 20 gastheren/vrouwen opgeleverd; 8 vrijwilligers van SBB, 8 van VhE en 4 die bij beide organisaties betrokken zijn.

Door deze grote belangstelling vind er nu tussen 20 september en 8 oktober elke avond publieksbegeleiding plaats en tijdens de drie bronstweekenden ook ’s ochtend.

Deze pilot wordt vanuit SBB begeleid door Laurens Jansen en vanuit VhE door Piet Bloemerts.