In alle natuurgebieden waar edelherten leven liggen of lopen nu zo ongeveer edelhertenkaveren. Eline de Jong was gaan zitten bij een bosven waarvan ze wist dat daar vaak hindes komen. En dan is het zitten, wachten en kijken wat er gaat gebeuren. Zo kon ze dit prachtige schouwspel vastleggen. Ze schrijft er het volgende over:

De eerste zwemles. 
Er kwamen wat hindes met kalfjes en smaldieren bij het bosven gelopen. De kalfjes liepen dartelend langs het water en waagden zich af en toe met de pootjes in het water. Kennelijk vonden de hindes het tijd voor hun eerste zwemles.

kalfjes zwemles1

Een van de hindes liep het water in, ze zwom een stukje het ven in tot waar ze weer bodem kon voelen. Een van de andere hindes bleef aan de kant bij de kalfjes. Aan de reacties van de kalfjes kon je zien dat er onderling gecommuniceerd werd. Ze liepen het water in en zwommen heel rustig naar de hinde in het water, gevolgd door de hinde die bij ze was achtergebleven. 

kalfjes zwemles2

Toen de kafjes ook weer de bodem van het ven konden voelen bleven ze even staan en op de zelfde wijze zwommen ze weer terug naar de kant. Alles onder het toeziend oog van de overige roedeldieren.

kalfjes zwemles3

Eenmaal weer terug aan de kant werd er weer naar hartenlust gedarteld en heen en weer gerend. Een geslaagde eerste zwemles. Heel bijzonder om deelgenot te mogen zijn van dit fenomeen en hoe mooi om te zien hoe de hindes, smaldieren en kalveren onderling met elkaar communiceren.