Tussen half augustus en half september is de eerste versie van de cursus Aanspreken van roodwild gegeven door Vereniging het Edelhert. Samensteller van de cursus is Bas Worm. Voor de 21 deelnemers werden drie theorielessen verzorgd door Bas Worm, Ton Heekelaar (gepensioneerd faunabeheerder NP Veluwezoom) en Johan Wensink (gepensioneerd faunabeheerder Hoge Veluwe).

aa aanspreken Jnh 3 kln

Aanspreken is het op geslacht, leeftijd en gezondheidstoestand beoordelen van edelherten. Tijdens de lessen is er aan de hand van foto's veel informatie gegeven over de kenmerken waaraan je kunt zien welke leeftijd het hert heeft en in welke conditie het verkeert, dit geldt voor zowel vrouwelijk als mannelijk roodwild. De fabel dat je dat aan het aantal enden in een gewei zou kunnen zien is hiermee definitief naar het land der fabelen verwezen.

aa aanspreken Jnh 5 kln

Docent van de tweede avond Ton Heekelaar besteedde uitgebreid aandacht aan de kenmerken van de herten waaraan je een schatting van de leeftijd goed kunt maken. Volgens Heekelaar heb je daarbij minstens twee foto's van het dier nodig, een frontaal en een op plm 45 graden. Beter nog is het in het veld de dieren gedurende langere tijd (meerdere jaren) te volgen. Leren kijken naar de bouw van het dier, de vorm van de kop, de opzet van het gewei behoorde tot de verplichte kost. Ook het verschil tussen de herten van de vrije wildbaan en de Hoge Veluwe en Kroondomeinen is uitgebreid aan bod gekomen.

Ton aanspreken 3 kln

Aan het eind van de derde avond had docent Johan Wensink een aantal geweien meegenomen aan de hand waarvan de leeftijd kon worden geschat. Ook hieruit bleek weer dat als je het dier er niet zelf bij ziet het schatten van de leeftijd soms interessante fouten oplevert.

aa aanspreken Jnh 7 kln

De derde avond werd afgesloten met het uitreiken van de certificaten. Speciaal hiervoor was voorzitter Jozef Linthorst naar de cursuslocatie gekomen.

aa aanspreken Jnh 9 kln   aa aanspreken Jnh 10 kln

De vierde les (veldles) vond plaats in NP De Hoge Veluwe. Dit is immers het enige gebied waar je zeker kunt zijn dat er herten te zien zijn. Alle drie docenten waren hierbij aanwezig en konden hun lessen in de praktijk toelichten.

aa aanspreken Jnh 17 kln

Op het Zwarte veld was nog een mooi herenroedel aanwezig die de cursisten op leeftijd hebben gebracht.aa aanspreken Jnh 18 kln   aa aanspreken Jnh 14 kln

Bij het vallen van de avond trad op het Reemsterveld het eerste bronstroedel van het seizoen uit met het plaatshert de Hannoveraan.

 PBW 0641 de Hannoveraan cursus VhE Bas Worm small

Waarvan we in de prachtige avondzon hebben genoten.

aa aanspreken Jnh 16 kln

Wegens groot succes zal de cursus volgend jaar opnieuw gegeven worden, het is nog niet helemaal bekend wanneer. Liefhebbers kunnen zich alvast melden bij info@hetedelhert.nl. De cursus is samengesteld voor onze leden. Mensen die lid willen worden om aan de cursus te kunnen deelnemen zijn natuurlijk van harte welkom.