Statenleden en belangengroepen buigen zich over de toekomst van het Edelhert in Overijssel

Donderdag 3 oktober j.l. kwamen ruim 40 deelnemers bijeen op het provinciehuis in Zwolle om te praten en discussiëren over het edelhert in Overijssel. Statenleden van CDA, ChristenUnie en D’66 hebben samen met Staatsbosbeheer Overijssel deze bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst bestond uit 2 delen: een informerend en opiniërend deel op het provinciehuis en daarnaast een veldexcursie op de Veluwe.

Al op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober voor de bijeenkomst besteedden de regionale media hier aandacht aan, zie bijvoorbeeld de krant Tubantia en de uitzending op RTV Oost. In deze laatste komt VhE ook aan het woord.

Deze bijeenkomst heeft al een lange geschiedenis. Al in de film van onze vereniging, ‘Het Edelhert, Ambassadeur van de Natuur’, wordt in beeld gebracht hoe edelherten vanuit Duitsland (o.a. leefgebieden Forst Bentheim en Űfter Mark / Dämmerwald) via Overijssel en Achterhoek ons land bij tijd en wijle komen inzwerven (‘kolonisten’). Lang is voor dergelijke zwervers op provinciaal niveau vastgehouden aan het zogenoemde ‘nulstandbeleid’, dat kortweg inhield dat geen edelherten buiten de 2 officiële leefgebieden (Veluwe en Oostvaardersplassen) geduld werden. Dus: afschieten die dieren. Met de komst van de Flora- en Faunawet werd het edelhert echter een inheemse, beschermde diersoort, dus ook die zwervers in het oosten en elders in het land. Het ‘nulstandbeleid’ was daarop niet meer houdbaar. Maar het duurde voor Overijssel tot het Faunabeheerplan van 2014 (2014-2019) dat het woord nulstand werd verlaten en het edelhert zijn plek kreeg. Voor een deel een papieren werkelijkheid, want in het FBP stond wel dat dieren op basis van verkeersonveiligheid geschoten mochten worden. Tja, en hoe bepaal je nou wanneer er een verkeersonveilige situatie is, en wie bepaalt dat dan? Onduidelijk dus. Ook in het FBP van 2019-2024 is feitelijk t.a.v. het edelhert geen ambitie bepaald. Wel zijn er nadere afspraken gemaakt over hoe te handelen bij dreigende verkeersonveiligheid en wie in te schakelen. Maar een eerder opgesteld rapport uit 2011 dat in opdracht van de FBE was opgesteld over waar edelherten in Overijssel zouden kunnen leven (mogelijke leefgebieden en verbindingen), is nooit echt iets gedaan. En eigenlijk was dus afgelopen 3 oktober een soort van verkenning om te kijken of er toch iets aan de ambitie t.a.v. het edelhert in deze provincie gedaan kan worden.

Verschillende sprekers konden kort hun standpunt t.a.v. het edelhert in Overijssel belichten. Dit waren: de terreinbeheerders (SBB), LTO, de landgoederen, Stichting Ark, BIJ12 en Vereniging het Edelhert bij monde van uw vice-voorzitter. Al roulerend konden alle deelnemers bij alle sprekers hun licht opsteken. Een en ander werd plenair afgerond waarbij voorzichtig geconcludeerd kan worden dat een overgroot deel van de aanwezigen wel wat voelt voor een (hernieuwde) verkenning van de mogelijkheden. Belangrijk is hierbij wel dat aan de ‘voorkant’ een aantal zaken goed dichtgetimmerd gaan worden. Daarbij moet o.a. aan het omgaan met landbouwschade gedacht worden en het populatiebeheer (welke dichtheden zijn acceptabel en waar).

20191003 182050 small

Na afloop gingen nog circa 30 deelnemers onder gastheerschap van Staatsbosbeheer vanuit Hotel de Vossenberg in Vierhouten naar de Wildosbervatieplek ‘Hemellootjes’. Gastheer was boswachter Lennard Jasper. De deelnemers kregen ruimschoots aanblik van wilde zwijnen en in het laatste schemerlicht betrad nog een edelhert de wildweide. Onder de oerklanken van luid geburl werd daarmee de bijeenkomst afgerond.

20191003 183933 small

Wordt vervolgd!