Flevoherten1 Cameraval Flevoland kln

Vorig jaar stak een roedel edelherten het Veluwemeer over van Gelderland naar Flevoland. Dit roedel krijgt 5000 hectare tot zijn beschikking, dat staat verwoord in het funabeheerplan van de Faunabeheereenheid (FBE) Flevoland. Na september zal de FBE dit voorstellen sturen aan de Provinciale Staten van Flevoland.

Het roedel van enkele mannelijke dieren en één hinde leeft sindsdien vermoedelijk in het de Flevolandse bosrand langs het Veluwemeer.

In het Faunabeheerplan krijgen de dieren een gebied ter grootte van 5000 hectare tot hun beschikking. Dat gebied ligt in de beboste rand van de polder tussen Harderwijk en Elburg. In het beheerplan stelt de organisatie voor om naast het leefgebied een gedooggebied van 500 meter in te stellen waar de dieren vrij mogen bewegen en fourageren. De boeren zouden hier geen maatregelen ter preventie hoeven nemen en zouden de schade vergoed moeten krijgen zonder berekening van behandelbedrag en eigen risico.

Flevoherten2 achtergrond Spijkbremerbos Janoh de Groot kln

Buiten dit gedooggebied zou dan een nulstand moeten worden gehandhaafd. Daar worden de dieren dan afgeschoten, dit uit oogpunt van verleersveiligheid en gewasschade. Secretaris Schrauwen van de FBE verwacht dat de huidige populatie van tien tot vijftien edelherten, binnen enkele jaren kan uitdijen tot maximaal negentig exemplaren. “Of en hoe snel dat gebeurt, is afhankelijk van het aantal hindes dat zich aansluit bij het huidige roedel en wat daaruit wordt geboren. Nu is dat er nog maar een, voor de rest zijn het mannelijke exemplaren.'