In de Amsterdamse Waterleidingduinen is de damhertenbronst in volle gang. Als de edelherten zo'n beetje klaar zijn met de bronst, half oktober, dan begint de bronst bij de damherten. Wat bij de edelherten burlen heet wordt bij de damherten knørren genoemd. Op het filmpje van Agnes van den Berg is goed te zien hoe het klinkt en hoe het eruit ziet.  

Op dit moment is de damhertenbronst nog bezig! Naast de AWD ook in andere gebieden van Nederland zoals Deelerwoud, de Haringvreter, rond Oranjewoud en Schouwen Duiveland.