Foto: Jan Paulides

Traditiegetrouw vond voorafgaande aan de Algemene Leden Vergadering van 3 maart 2007 het jachthoornblazen plaats. De heer van Merrenbach gaf daarbij uitleg over de te blazen stukken, wanneer en waarom er tijdens de jacht jachthoornsignalen gegeven werd. Geblazen werd o.a. konijn dood, haas dood, vos dood, hert dood, begin jacht zum Essen en einde jacht. Vervolgens enkele jachtmelodieen en afsluiten het toepasselijke Aufwiedersehen.

Foto: Jan Paulides

Philip Salm blikt in zijn functie als voorzitter terug op de belangrijke gebeurtenissenen van 2006 en keek vooruit . Opmerkelijk waren de bereikte resultaten inzake de Oostvaardersplassen, overleg met Defensie inzake laagvliegoefeningen buiten de bronstgebieden, het 60-jarig jubileumdag, uitgifte van het Dama Dama damhertboek en de promotie- en voorlichtingsactiviteiten van onze vrijwilligers, zoals de winkelstand op markten en open dagen, de presentaties in het van Bas Worm, de rasterploeg, de website en blad Het Edelhert.

Foto: Jan Paulides

Gerard Slijkhuis legt na acht jaar volgens statuten zijn functie als penningmeester van de vereniging neer.

Foto: Jan Paulides

Gerard Sljkhuis krijgt een toepasselijk geschenk een verzilverd edelhert met op het plaatje kort en krachtig "Gerard bedankt"

Foto: Jan Paulides

Janny Buitenhuis bedankt Gerard voor de samenwerking

Foto: Jan Paulides

De mensen van de catering wordt bedankt voor de uitstekende service die zij ondertussen reeds 20 jaar aan ons leveren.

Foto: Jan Paulides

Gerard bedankt allen en geeft de dames een bos bloemen en de heren een fles wijn.

Foto: Jan Paulides

Om de taken van Gerard als penningmeester over te nemen heeft Gerrit Willem Kamp zich bereid gevonden en wordt door de vergadering bekrachtigd

Foto: Jan Paulides

Het promotieteam heeft voor verhoging van de herkenbaarheid een Fleecejas gekregen. Heleen en Leo Lagendijk doen een mini-modeshow en tonen de multifunctionel jas van binnen en buiten.

Foto: Jan Paulides

Marc Carmiggelt maakt van de positieve stemming direkt gebruik en vraagt of deze jas voor alle vrijwilligers ter beschikking komt. De voorzitter vraagt het de vergadering en dit voorstel wordt direkt door de aanwezigen aangenomen.

Foto: Jan Paulides

Tijd voor de lunch

Foto: Jan Paulides

Verzamelen voor de wandeling richting de Asselse Heide

Foto: Jan Paulides

Vanaf het nieuw aangelegd pad door het Kroondomein houden de wandelaars hun mond dicht. Alleen voor Marc en Marja was dat teveel gevraagd :)

Foto: Jan Paulides

Drie geweidragers werden gespot en iets verder een rotte zwijnen.

Foto: Jan Paulides

Het pad slingerde door een van de moosite stukjes van dit gebied en bood tevens mooi een vergezicht o.a. op de Asselse Hei

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Ba de wandeling had Hendrik van Beuningen van Ardennnense hertenboerderij Inzofalle een boeiend verhaal over de verschillen en overeenkomsten tussen de wilde en gehouden herten. Het gedrag van de hindes en kalveren, zoals een klein aantal hindes, die als oppastante fungeren vanaf het moment dat de kalveren met elkaar beginnen te dollen en zich (tijdelijk) willen onttrekken aan de moederlijke macht.

Pestgedrag tijdens de wintermaanden bij de hindes onderling, wanneer ze op stal staan wordt niet opgelost door degene die gepest wordt uit de groep te halen. Er wordt dan namelijk een nieuw slachtoffer uitgekozen. Een betere oplosing is de hindes uit elkaar gezichtsveld te halen door schotten te plaatsen.

Foto: Jan Paulides

Uitzonderlijke gewei ontwikkeling kan goed geobserveerd worden. Henrik toont de extrem verschillende geweien van twee herten met dezelfde vader en verschillende moeder, die gelijktijdig en onder dezelfde omstandigheden opgroeiden. Zulke verschillen kunnen op de boerderij optreden door karakterverschillen of dieper liggende genetische aanleg.Afsluitend een borrel en werd er nog gezellig even nagekletst.


P.S. Op de boerderij is er een chambre d'hotel faciliteit, die ik uit eigen ervaring van harte kan aanbevelen. Hendrik geeft daarbij graag een rondleiding op de 40ha grote boerderij

Voor informatie zie website
www.inzofalle.be en infomeer bij mij (Jan Paulides) naar mijn ervaringen. Zie ook verslag