Het Aardhuis 21 maart 2003 - Afgelopen vrijdagmiddag is in het Aardhuis de jaarlijkse grofwildtenstoonstelling geopend. De tentoonstelling kon zaterdag en zondag door iedereen bezocht worden en heeft als thema: Ruimte.

Image

De heer J.Bekking, beheerder van het Aardhuis, verwelkomde allen en prees het feit, dat de tentoonstelling een zeer kompleet beeld gaf van het uitgevoerde grofwildbeheer op de Veluwe.

Image

De heer G. de Graaf, burgemeester van Apeldoorn, sprak in zijn speach o.a. over het verplaatsen van de recreatieve activiteiten naar het buitengebied en gaf als voorbeeld het uitkopen en verplaatsen van de Camping de Gerritsfles naar de rand van het natuurgebied. De heer de Graaf verklaarde de grofwildtentoonstelling voor geopend en nodigde de aanwezigen uit een kijkje te komen nemen en zich voor te laten lichten over het ten toon gestelde.

Image

De Jachthoornblazers waren aanwezig om hun hoorngeschal over ons heen te laten dalen.

Image

Aandachtig luisterde men tijdens deze zonnige middag toe.

Image

Uitleg wordt gegeven over afwijkende geweien, zoals hier de pruikenbok. Een pruikenbok heeft een gewei waarop haar groeit. Meestal wordt dit gewei ook niet jaarlijks afgeworpen. Soms groeit het gewei na verloop van tijd nog wat verder. De afwijking heeft een hormonale oorzaak. Het hormoon testeron (mannelijk geslachtshormoon) speelt een grote rol bij de geweivorming. Bij het ontbreken van de testikels, die de belangrijkste bron zijn van het testeron kan een pruikgewei gevormd worden. Het kan ook voorkomen indien de testikels wel aanwezig zijn, maar niet indalen naar het scrotum. De hele gewei opbouw en verdere cyclus hangt af van voldoende van dit hormoon.

Image

Ook het gewei van het zogenaamde bromfietshert wordt getoond. Het hert bezat een onvertakt en geheel horizontaal gewei.

Image

De heer Schenk, deze maand nog interim-directeur van Park de Hoge Veluwe geeft persoonlijk uitleg over zijn park. De heer Schenk wordt op 1 april opgevolgd door de heer Van Voorst tot Voorst.

Image

Het themagedeelte gaat over ruimte onderverdeeld in Veluwe, Randen van de Veluwe en de Veluwe internationaal. De regio Veluwe - Betuwe heeft een presentatie over het waarom van reeënbeheer. Deze beide presentaties blijven ook tijdens de rest van het seizoen in het Aardhuis aanwezig.

Image

De thema's van de volgende jaren zijn: verkeer, voedsel, zichtbaarheid, populatiebeheer, en resultaten Veluwe 2010. Deze thema's hebben allemaal betrekking op de uitwerking van Veluwe 2010.

Image


De expositie wordt jaarlijks georganiseerd door:
- de Vereninging tot Behoud van het Veluws Hert
- de Vereniging Het Reewild regio Veluwe & Betuwe
- de Vereniging Wildbeheer Veluwe
- de Stichting Het Aardhuis


De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
- Veluwse Taxi service
- Huvo Holding B.V.
- De Bree Compostering B.V.
- Het Willemsbos Nunspeet B.V.
- Van Wijnen Holding N.V.
- Nationaal Park de Hoge Veluwe
- Bouwbedrijf van Grootheest B.V.
- Frans Bosman Electra B.V.