Staverden/Elspeet - Deze omgeving is een geliefd gebied voor de herten. Voldoende hoogwaardig voedsel, rust en dekking. Er zijn echter ook veel opstakels aanwezig in de vorm van landbouwraster. Afgelopen nacht werd een van deze rasters twee herten fataal en dat amper een jaar nadat er ook al twee herten in een raster verstrikt geraakt zijn niet ver van deze plek.

Image

Het wordt netaan licht en het is stil, doodstil. Niet alleen door de afgelegen plek, het vroege uur en de mist. Twee herten verstrikt in elkaars gewei liggen in het veld. Een ervan beweegt zo nu en dan, het andere hert niet. Duidelijk zichtbaar is de strijd, die de twee herten geleverd hebben om los te komen, de grond is "omgeploegd".

Image

Dichterbij gekomen blijkt het draad van een perceelraster hierbij een belangrijke rol gespeeld te hebben. Eenmaal in het draad hadden de herten geen schijn van kans. Een van de herten bleek al dood te zijn, de andere moest worden afgemaakt.

Image

n de omgeving van Staverden en Elspeet vindt veel landbouw plaats. Voor de herten een gewilde plaats om te laveien. Om de akkers met bijvoorbeeld mais te beschermen tegen de herten kan er een tijdelijk raster met bijvoorbeeld glad draad onder stroom geplaatst worden. Indien de herten schade aanrichten keert het Faunafons, onder voorwaarden, een schadevergoeding uit. Ook bestaat er voor de boer de mogelijkheid om van een gedoogregeling gebruik te maken. De herten mogen het mais in en de boer krijgt er voor een vaste vergoeding. Ook hier dient de boer zich te houden aan het nemen van een aantal maatregelen. Op deze landbouwgronden is de gedoogregeling van toepassing. De vraag is of de boer zich voldoende aan de regels heeft gehouden. Had het tijdelijke raster niet ook al verwijderd moeten zijn na de oogst?