Image

Het komt nogal eens voor, dat het roodwild met de poten in het gaas van het raster blijven hangen, wanneer ze erover willen springen.
Dit hert brak daarbij op drie plaatsen zijn rechter achterloper. Gelukkig zijn er al vele rasters beveiligd door onze vrijwilligersacties. Door veranderde visie van (wild-)beheer op de Veluwe komen er steeds nog rasters in aanmerking voor een "behandeling" of zelfs gehele verwijdering.