Foto: Jan Paulides

Kasteel Middachten in de Havikerwaard, De Steeg

Foto: Jan Paulides

Vrijdagavond op de openingsavond vertelde graaf zu Ortenburg over de geschiedens van zijn Landgoed Middachten.

Foto: Jan Paulides

De jachthoornblazers bliezen stemmig een aantal stukken. Vuurkorven zorgden voor sfeer en verlichting bij de toehoorders

Foto: Jan Paulides

250 personen betraden het kasteel. In de sfeervolle kelders werd de tentoonstelling gehouden.

Foto: Jan Paulides

Deelgenomen werd door WBE Oldebroek-Oosterwolde, WBE IJsselvallei, WBE Brummen, WBE Zuidwest Veluwe, WBE Lunteren, WBE Noordwest Veluwe, WBE Vale Ouwe. WBE Noordoost Veluwe, WBE Midden Veluwe, WBE Zuidwest Veluwe en WBE Zuidoostveluwe.

Foto: Jan Paulides

Uit de vrije wldbaan (excl. het Kroondomein en de Hoge Veluwe) zijn vrijwel alle hertengeweien van 2 jaar en ouder aanwezig. Totaal waren er 193 aanwezig, waarvan er 10 als onjuist afschot werden beoordeeld. 26 stuks betrof valwild of noodzakelijk afschot n.a.v. speciale afschottoestemming.

Foto: Jan Paulides

Verder werden damhertgeweien en zwijnentanden (geweren en haderers) getoond.

Foto: Jan Paulides

231 reebokgeweien werden getoond

Foto: Jan Paulides

Stroperij komt nog steeds voor. Hier de sporen ervan, een kruisboogpijl doorboorde een loperbot van een zwijn. Rond de punt was een flinke ontsteking, die zelfs het bot aantastte. Nadat de faunabeheerder van dit gewonde zwijn hoorde, is hij snel tot afschot kunnen komen.

Foto: Jan Paulides

Afschot wordt als juist gekwalificeerd indien het hert geen enkele kroon (min. 3 takken bovenin) of geen oog- of middentak heeft. 10 keer (5% ) bleek onjuist afschot te zijn gepleegd en bleek het hert wel een kroon te bezitten met enden van min. 5 cm of bleken er uit de kroon enden afgebroken te zijn (en had het hert dus wel een kroon). Ideaal zijn mieserige geweien op de tentoonstelling en mooie hertengeweien in het veld.

Foto: Jan Paulides

Belangrijke redenen om deze tentoonstelling te houden zijn de verantwoording van het gepleegde afschot en het onderlinge contact over het beheer. Hierdoor kwam ook de overeenkomst van een gewei aan het licht met een 25 jaar oud gewei uit het Kroondomein. Door de opmerkelijke vorm (dubbele oogtak en dubbele middentak) viel het een van organisatoren op.