Lag vorige week in Middachten het accent op de geweien met verantwoording naar de faunabeheerders onderling, vandaag gaat het over het beheer van de grote fauna en hoe dat plaats zal gaan vinden als de plannen rond 2010 gerealiseerd zijn. Hoe zien terreinbeherende organisaties dat in de toekomst en welke rol de huidige uitvoerders (jagers) en de Provincie als o.a. vergunningverstrekker hier in zullen spelen. Omdat beheer van grote hoefdieren op een dergelijk areaal, lange termijn planning is, en 2010 al snel voor de deur staat is een brede discussie over dit onderwerp van groot belang.
De discussie zal ook dit jaar plaats vinden in de vorm van een forumdiscussie met alle belanghebbende partijen.

Image

Image

Image

Voorzitter van de dag was Mr. G.J. de Graaf, burgemeester gemeente Apeldoorn met als inleiders Geldersch Landschap, dhr. Geraedts, Staatsbosbeheer, Frans Vera, Particulier terreineigenaar dhr. Schimmelpenninck, Prov. Gelderland, dhr. Cronau en FBE Veluwe, dhr. Verwolf

Image

Ansluitend was er gelegenheid tot vragen stellen aan het forum.

Image

De Graaf moest vroeg weg en opende het barbequebuffet.

Image

Een selectie van het afschot werd getoond.

Zie ook: selectie uit het faunabeheerplan