Artikelindex

Image


door HENK TEN KLOOSTER

24 OKTOBER 2006 - VELUWE - Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel (CDA) houdt zaterdag een inleiding tijdens de viering van het zestigjarig bestaan van de Vereniging tot Behoud van het Veluws Edelhert. Dat gebeurt in het Politievormingscentrum in Vaassen.


Bron: de Stentor

Ormel is voor het CDA onder meer woordvoerder voor dierenwelzijn, diergezondheid en biotechnologie. Vermoedelijk zal de gewezen dierenarts uit Hengelo (Gelderland) ook ingaan op het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen.

Al eerder verzekerde de jarige vereniging zich van inleiders als Simon Klingen van het Utrechts Landschap, regio-directeur Arne Heineman van Natuurmonumenten en Geert Groot Bruinderink, onderzoeker bij Alterra. Hij vertelt over de rol van het edelhert in Nederlandse eco-systemen, de rol en positie van de Veluwe en de robuuste verbindingen waardoor de Veluwe verbonden wordt met andere leefgebieden.De jarige vereniging heeft deze sprekers gevraagd ook in te gaan op het damhert, waarover die dag het eerste Nederlandstalige boek verschijnt. Het voorwoord voor het boek van oud-voorzitter en natuurkenner Dick van den Hoorn uit Hoog Soeren is geschreven door oud-staatssecretaris van Landbouw Gabor (CDA). Volgens bestuurslid Bas Worm speelde in zijn regeerperiode de discussie over de vraag of het damhert een autochtone Nederlandse wildsoort was, of een exoot. ‘Gechargeerd gezegd had het toen maar een haartje gescheeld of alle damherten waren in ons land om zeep geholpen’, memoreert bestuurslid Bas Worm. Het Veluws Hert heeft zich destijds ingezet voor de erkenning van het damhert als autochtone soort.

Van de 1500 leden van de vereniging verschijnen er zaterdag 215. ‘Dat betekent volle bak’, constateert Worm tevreden.