Artikelindex

Bron: de Stentor

Ormel is voor het CDA onder meer woordvoerder voor dierenwelzijn, diergezondheid en biotechnologie. Vermoedelijk zal de gewezen dierenarts uit Hengelo (Gelderland) ook ingaan op het beheer van edelherten in de Oostvaardersplassen.

Al eerder verzekerde de jarige vereniging zich van inleiders als Simon Klingen van het Utrechts Landschap, regio-directeur Arne Heineman van Natuurmonumenten en Geert Groot Bruinderink, onderzoeker bij Alterra. Hij vertelt over de rol van het edelhert in Nederlandse eco-systemen, de rol en positie van de Veluwe en de robuuste verbindingen waardoor de Veluwe verbonden wordt met andere leefgebieden.

_ _ _ _ _ _ _ Met dank aan onze adverteerders in 2019 in Het Edelhert: _ _ _ _ _

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8