Ledendag in de Ossenstal met Maas van de Ruitenbeek

Foto: Maas van de Ruitenbeek 

Foto: Jan Paulides

Philip neemt enkel uitkomsten van de ledenenquete door, zoals de naam en activiteit/doelstelling van de vereniging. Door de veranderde omstandigheden is het al jaren niet meer nodig om ons in te zetten om het Veluws Hert te behouden. Met steeds stijgende doelstanden gaat het goed met de aantallen. Verbetering van de biotoop is meer aan de orde. Ook een goede begeleiding van het uitzetten of alvorens uit te zetten van herten is op zijn plaats. Hierbij valt te denken aan de Utrechtse Heuvelrug, het Weerterbos men binnenkort waarschijnlijk ook Groene Woud nabij Breda. "Vereniging het Edelhert" zou de lading dus beter dekken. Wat doelstelling en aandachtgebied betreft blijft het Edelhert natuurlijk bovenaan staan. Maar tevens willen wij ons meer richten op de wilde grote hoefdieren, die direct invloed hebben op de biotoop van het edelhert. Het edelhert zal steeds onze gidssoort en boegbeeld zijn, maar kan niet los gezien worden van de overige wilde hoefdieren in het terrein.

Foto: Jan Paulides

Maas van de Ruitenbeek een audiovisuele presentatie met als onderwerp de natuur. Prachtige foto's ondersteund door bijbehorende geluiden en commentaar van Maas. Buizerds, dassen, korhoenen, spinnen, zonnedauw en natuurlijk edelherten.

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Foto: Maas van de Ruitenbeek

Voor meer foto's van Maas van de Ruitenbeek klik hier.

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Bas en Marc aan de soep

Foto: Jan Paulides

Verzamelen voor de Ossenstal voor de wandeling door het terrein van het Geldersch Landschap.

Foto: Jan Paulides

G .Verwoerd van het Geldersch Landschap legt uit in hoeverre het bosbeheer hier verschil ten opzichte van andere gebieden.

Foto: Jan Paulides

Op de achtergrond nadert de tweede groep wandelaars.

Foto: Jan Paulides 

Tot vier keer toe worden we van het pad gemaand, soms zelfs luidschreeuwend. Het terrein is opengesteld en daar kan met het oog op subsidies helaas geen verschil gemaakt worden tussen wandelaars, fietsen of mountainbikes.

Foto: Jan Paulides