Foto: Jan Paulides Hertentelling 2008

April is de hertentelmaand; nog weinig blad aan de bomen en de herten zijn weer volop in beweging en daardoor beter zichtbaar. In de 5 leefgebieden worden door ca. 25 ploegen per telgebied op 2 ochtenden/avonden een inventarisatie gehouden van de herten. Een telploeg bestaat uit twee tellers: een faunabeheerder uit het betreffende gebied, die ter plaatse goed bekend is en een onafhankelijke hertenkenner ter controle.

Image

Stil zijn en stil zitten wordt beloond met een roedeltje kaalwild.

Foto: Jan Paulides Hertentelling 2008

Mede door de andere doelstelling van het gebied o.a. militair terrein is op de Midden-Veluwe gekozen voor de ochtend in combinatie met rondrijploegen. Twee tellers per auto rijden rustig door hun telgebied en staan op stategische punten stil om de hei af te speuren op herten.

Foto: Jan Paulides Hertentelling 2008

In de open gebieden dienen de herten van vaak ver weg aangesproken te worden, dat wil in dit geval zeggen bepaald te worden of het een spitser, een 2e kops hert of ouder, een hinde/smaldier of een kalf betreft. In geval van twijfel wordt genoteerd: niet aangesproken.

Foto: Jan Paulides Hertentelling 2008

Na het tellen vergelijken de tellers de gegevens om dubbeltellingen eruit te halen. Vorige week werden de tellingen op Midden-Veluwe gehouden. In dit gebied is gekozen voor ochtendtelling. Verzameld wordt er om 5:00 uur 's ochtends, wat voor sommige om half vier of nog vroeger opstaan betekent. Mede door de andere doelstelling van het gebied o.a. militair terrein is gekozen voor de ochtend in combinatie met rondrijploegen. Twee tellers per auto rijden rustig door hun telgebied en staan op stategische punten stil om de hei af te speuren op herten.

Foto: Jan Paulides Hertentelling 2008

Henry Kleijer van leefgebied Zuid-oost Veluwe deelt de telplankjes uit en deelt mee wie bij wie en in welk gebied men ingedeeld is. Hier wordt in de vroege avond geteld.

Foto: Jan Paulides Hertentelling 2008

Hier zien we roodwild wisselen en we noteren de tijd 19:40 uur, trekrichting West en hinde met kalf op de tellijst.

Foto: Jan Paulides Hertentelling 2008

Later op de avond staat hetzelfde kaalwild en we noteren de gegeven en merken daarbij op dat het hetzelfde kaalwild betreft als om 19:40 uur waargenomen om dubbeltelling te vermijden en om naderhand met het telveld van de buren af te stemmen of zij na die tijd misschien ook wel geweest zijn. Als extraatje zien tussendoor veel reeën.