Tentoonstelling 'Het edelhert op de Utrechtse Heuvelrug?' bij De Boswerf

Het kan nog lang duren, maar eens zullen er edelherten op de Utrechtse Heuvelrug te zien zijn. Er moeten nog wel de nodige ecoducten (natuurbruggen) gebouwd worden om een ”robuuste ecologische verbinding” mogelijk te maken.

De tentoonstelling 'Het edelhert op de Utrechtse Heuvelrug?' gaat over de kansen en bedreigingen die er zijn voor een succesvolle terugkeer van het edelhert op de Utrechtse Heuvelrug. De tentoonstelling wordt geopend door Hans Peter Bruggink, de nieuwe teamleider van NMC Zeist. Daarna zal Hans Nijman, actief lid van de Vereniging het Edelhert een korte lezing verzorgen.

Vier panelen en een mooie verduidelijkende film geven antwoord op de volgende vragen: Hoe ziet het edelhert er uit, wat is zijn leefgewoonte, wat is de bronsttijd van het edelhert. Ook wordt ingegaan op het verspreidingsgebied van het edelhert in Nederland en de relatie met de Ecologische Hoofdstructuur. Er is een groot gewei te zien dat kinderen mogen vasthouden.

De foto`s van de tentoonstelling zijn gemaakt door natuurfotografe Eline Verwoerd. Eline Verwoerd woont in Staverden op een boerderijtje tussen de edelherten. Zij zegt over haar foto’s: “Door de fotografie kreeg ik veel meer oog voor de natuur, ik struin veel rond en leer dagelijks over het edelhert en zijn leefgebied.” Bijgaande foto is van haar hand.

Vereniging Het Edelhert houdt zich al sinds 1946 bezig met het beschermen van het leefgebied en waakt over het welzijn van het edelhert onder andere door overleg met terreinbeherende instanties en het uitvoeren van werkzaamheden die in het belang zijn voor het behoud van de leefgebieden van het edelhert.

De tentoonstelling 'Het edelhert op de Utrechtse Heuvelrug?' is mede mogelijk gemaakt door Vereniging Het Edelhert. De tentoonstelling is loopt nog tot 27 september 2008 te zien bij het Bezoekerscentrum De Boswerf en is gratis toegankelijk.


Bezoekerscentrum De Boswerf te Zeist
Prins Bernhardlaan 3
tel: (030) 69 22 393

Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur
Zondag van 12.00 tot 16.30 uur