Ledendag 2008 Hoenderloo

Foto: Jan Paulides

De ledendag staat geheel in het teken van het Deelerwoud.  Philip Salm (voorzitter
Vereniging Het Edelhert) is verheugd, dat de volgende sprekers bereid gevonden te
hebben hun bevindingen, ervaringen en visie op het gebied met ons te delen.

Foto: Jan Paulides

Rob Borst (IPC Groene Ruimte) gaf ons inzicht in het feit dat de verschillende beheervormen in wezen niet veel van
elkaar verschillen. De pulserende verspreiding maakt het exact bepalen van de populatiegrootte
heel moeilijk en hoe ga je daarmee om als faunabeheerder?

Foto: Jan Paulides

Met een opkomst van 135 man gaf al op voorhand aan dat de ledendag en het gekozen thema vele
leden aanspreekt.

Foto: Jan Paulides

Machiel Bosch (beheerder Natuurmonumenten) gaf een blik in de ontwikkeling van Deelerwoud met name sinds de start van het
experiment als jachtvrijgebied met als gevolg een vrije populatieontwikkeling van edelherten,
damherten en reeën.

Foto: Jan Paulides

Renée Willemse (bestuurslid Het Edelhert) toon een damhert, dat noodlottig verstrikt is geraakt in een stuk
zweefvliegsleepkabel van het nabij gelegen Terlet en geeft verslag over het zichtbaarheidonderzoeken dat
vrijwilligers van onze vereniging uitvoert voor NM.

Foto: Jan Paulides

De lunch

8JP_1744.jpg

 

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Eén van de wandelgroepen in Deelerwoud

Foto: Jan Paulides

De afsluitende borrel