Op dit moment zijn er 557 zwijnen aangereden en het jaar is nog niet om. Vorig jaar waren er 545 aanrijdingen. Het ree is het haasje met  728 aanrijdingen op de Veluwe ( 2007 746).  Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het systeem van melding van wildaanrijdingen steeds beter werkt en dat het gebied ook iets uitgebreid is. Daarintegen is het aantal aanrijdingen met edelherten juist gedaald naar 46 (2007 68 stuks) en zo ook bij de das 87 (2007 102 stuks). Dit jaar worden voor het eerst ook de aangereden boommarters (17) en vossen (59) geregistreerd.

Bron: Faunaregistratriesysteem