Aan het werk in de Renkumse Poort.

Ook deze zaterdag gingen we aan de slag in de Renkumse poort. Na het aanleggen van een Jac. P. Thijsse ecoduct over de A12, gepland in 2010,  is de weg vrij voor de herten en zwijnen om dit gebied te betreden. Na passage van dat ecoduct komt het wild in de Buunderkamp, dat gelegen is tussen de A12 en de spoorlijn Ede-Arnhem.

Image

Overzicht van de situering van de Buunderkamp

Staatsbosbeheer heeft recent in de Buunderkamp een aantal percelen verworven van een particulier. Hierin blijken echter diverse 1 meter hoge rasters te staan om met name konijnen te weren van de lekkere bosaanplant. De boompjes zijn inmiddels flink gegroeid en grote delen van het raster zijn al vervallen. Hoog tijd dus om de helemaal op te ruimen.
Er was een redelijk opkomst van een rasteraar of 25. Ook hadden we deze dag internationale gasten. Bij ons verzamelpunt bleek nog een vrijwilligersploeg aanwezig om de beken in het beekdal van de Renkumse beek op te schonen. Zij vertrokken ruim voor ons het veld in,  waardoor een Duitse dame met haar zoon te laat was om met die groep mee te gaan. Hoewel ze eigenlijk gekomen was om beken schoon te maken is ze met ons mee gegaan.

Foto: Piet Bloemerts
Lennard legt uit waar we het eerste perceel met “konijnenraster” kunnen vinden

Na een toelichting van onze gastheer Lennard Jasper trokken we het bosperceel in. Het gaas was voor 30 tot 50 cm ingegraven. Het merendeel hiervan was er nog redelijk uit te trekken, doch bij sommige delen was er een flinke partij gras in en over gegroeid. Dat vergde meer kracht om het gaas eruit te halen.  

Foto: Piet Bloemerts
En ineens geeft het gaas mee, waardoor de beide gaastrekkers vaag op de foto staan  

De meeste paaltjes waren er eenvoudig uit te halen. Doch als je er al velen uitgetrokken en afgevoerd heb wil je ook wel eens even uitrusten.

Foto: Piet Bloemerts
Even uitrusten en bijpraten is ook een belangrijk onderdeel van ons werk.

Gingen de gewone paaltjes er in het algemeen goed uit, de hoekpalen zaten diep in de grond en som ook nog verankerd. Dat was geen doen om die in zijn geheel eruit te graven. Daar kwam een motorzaag bij te pas.

Foto: Piet Bloemerts
Voor het zware werk werd een motorzaag gebruikt.

Het gaas en de palen werden afgevoerd naar de dichts bijgelegen paden. Soms liep het raster langs een pad, waardoor je niet ver hoefde te lopen om de resten van het raster gebundeld neer te leggen. Op andere plekken moest er flink gelopen worden om een plek te vinden waar een auto later de zooi op kon komen halen. Er zijn zodoende door sommige rasterachtigen vele kilometers gelopen.

Foto: Piet Bloemerts
Het gaas wordt in transportabele pakketjes naar verzamelpunten gebracht.

Het was die zaterdag nog best redelijk weer. Er werd daarom besloten om de lunch in het veld te nuttigen. Dat hield in dat na het opwaren van de soep in het bezoekerscentrum De Beken er weer een soeptransport nodig was.

Foto: Piet Bloemerts
Onder de hoede van Heleen met een half gevulde 25 liter pan warme soep op transport.

Het transport verliep ondanks vele kuilen in de weg goed, zodat we ons weer aan konden sterken voor nog een uurtje klussen

Foto: Piet Bloemerts
Men laat zich de soep goed smaken

Het laatste stukje voor vandaag vlotte snel. Binnen een uur zat het erop. Er zijn echter nog een aantal perceeltjes met dit soort raster in de Buunderkamp. We zullen hier in 2009 nog wel 1 of 2 keer terug komen.  Als in 2010 de herten en zwijnen hier komen zijn deze barrières en potentiële bronnen van verwondingen tenminste weg.