Hoenderlo - Deze ALV op een ongebruikelijk moment heeft als doel gehad de statuten van de vereniging iets te wijzigen. Met name de status van de ereleden. Deze hadden vreemd genoeg geen stemrecht. Tevens is er een splitsing gekomen naar ereleden en ereleden van verdienste.

Na uitleg van de voorzitter en beantwoording van vragen van de leden zijn de voorgestelde wijzigingen met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Om een statuten wijziging te halen is steun van 2/3 van de leden nodig

84% stemde vóór.

en een drankje op de goede afloop.