Vogelenzang - Reeds 80 aanmeldingen zijn er ontvangen voor de ledendag in de AWD. Er is ruimte voor maximaal 90 personen.

De ledendag van dit najaar staat geheel in het teken van de damherten in de AWD. Er wordt niet beheerd. Wat zijn daar de consequenties van? Wat gebeurt er in de toekomst? Hoeveel damherten en reeën zijn er eigenlijk? Kan je ze makkelijk zien? Dat zijn allemaal vragen waarop we op deze dag een antwoord gaan geven. Rik Schoon, voormalig faunaman van de AWD en damhertenspecialist bij uitstek, zal ons een inleiding geven. Na de lunch gaan we de duinen in op zoek naar de damherten. Wordt het zoeken of struikel je over de damherten? We zullen het meemaken. En dat niet alleen, we zijn er midden in de damhertenbronst. Kan een damhert ook burlen of maak ie een ander geluid? Een aantal boswachters van de AWD leiden ons rond en geven antwoord op deze vragen en laten de biezonderheden over de damhertenbronst zien, die toch net even anders is dan de edelhertenbronst.

Het voorlopige programma luidt:

10:00 uur ontvangst
10:30 uur verwelkoming door onze vicevoorzitter Bas Worm
10:45 uur inleiding door Rik Schoon
12.15 uur lunch aangeboden door Waternet
13:15 uur bezoek aan het duingebied op uitnodiging van Waternet
16.00 uur afsluiting en borrel

U kunt zich voor deze ledendag aanmelden door € 12,50 per persoon (per lid is één introducé mogelijk) over te maken op rekeningnummer 14.73.84.508 t.n.v. Vereniging Het Edelhert, onder vermelding van "ledendag AWD" en het aantal personen. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van betaling. Bij betaling na 12-10-2010 graag ook een mailtje met uw aanmelding naar leden@hetedelhert.nl

Het dorpshuis Vogelenzang ligt aan de Henk Lensenlaan 2-A, 2114 ER Vogelenzang
Er is direct bij het dorpshuis voldoende parkeergelegenheid.

Honden mogen niet de Amsterdamse Waterleiding duinen in!

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.