Weer een stukje raster langs Noorderheide verwijderdVierhouten - Op 9 oktober trok de rasterploeg weer naar de Noorderheide om het volgende stuk raster langs de zuidelijke grens te verwijderen.  Dit keer op de tweede zaterdag van de maand, daar op de derde de ledendag in de AWD gepland was. Een keertje schuiven bleek geen probleem, want er waren weer vele rasterachtigen paraat rond 9 uur. Tijdens de “welkomskoffie” werden we verrast door een gift van SBB; het boekje “De boswachter kan me nog meer vertellen“, aangeboden door onze gastheer Lennard.


Daarna reden we, enigszins verlaat, het veld in. Daar we hier de laatste tijd regelmatig zijn geweest dachten sommigen dat ze wel wisten waar ze naar toe moesten rijden. Zelfverzekerd reden ze voorop de heide over. Die moesten Lennard we dus terug halen, omdat we vanuit een andere plek de werkplek gingen benaderen.

 Terwijl de Windvang werd opgezet nabij een vennetje trok de rest naar het te slopen wildraster.

Daar gingen we op de inmiddels vertrouwde wijze verder met de slop; gaas uitgraven en verwijderen en daarna de palen eruit trekken.


We waren naar ons idee net lekker aan de gang toen we alweer het signaal “koffie” kregen. Dit keer werd de koffie niet gebracht, maar moesten we dwars door de bush-bush en heide struinen om bij de Windvang te komen.


Na de koffie bleek het toch weer even tijd te kosten om de slag te pakken te krijgen.  Dat lag niet zozeer aan de koffie, maar meer aan het toevalligerwijze anders formeren van de werkploegjes. Die vertraagde aanloop werd snel ingelopen door een andere aanpak. Het gaas werd nu door een grote groep rasteraars met haken losgetrokken en de palen lieten we nu, in overleg met Lennard staan. De volgende keer zagen we ze bij de grond af. 


Terwijl de ploeg zich weer in het zweet werkte had Cees en Piet ook een warme klus; de soep moest bereid en  opgewarmd worden.


Wellicht omdat de nieuwe werkwijze een succes bleek werd men wat overmoedig tijdens het gaastrekken. Zeker als je dan tijdens het trekken aan dat gaas door je buurman gewaarschuwd wordt voor een boomtak achter je dan kan het mis gaan.


Ab kan er (na een paar tellen) de lol van inzien. Hij wordt daarbij vriendelijk toegelachen door een paar rastergenoten.


Met de nieuwe aanpak zat de gang er goed in. Meters gaas vlogen letterlijk de grond uit. De grond vloog er zelfs achter aan. Dit keer is zeker 400 meter raster verwijderd.
Rond 13.00 uur zat de klus er voor deze dag op. ’s Middag waren we namelijk  door SBB uitgenodigd voor de feestelijke opening van de nieuwe werkschuur in Kootwijk en voor de culinaire liefhebbers  was er het rondje Vierhouten.

Na de stevige klus ging de soep (en het biertje of koude thee) er goed in. De bodem in beide soeppannen kwam al snel in zicht.


Tijdens de lunch liep ome Cor te pronken met zijn “memoires”. De bij de foto’s geplaatste teksten riep hier en daar wat vraagtekens op. Het lijkt erop dat ome Cor de rasterdagen soms op geheel eigen wijze beleeft.


Zo kwam er rond een uur of 2 een einde aan deze mooie dag, waar velen weer tevreden op terug kunnen kijken.