Damherten, wat moet daarmee gebeuren? Die vraag wil de Vereniging het Edelhert definitief beantwoord hebben. De laatste jaren breidt het damhertenbestand in Nederland zich snel uit. Met als gevolg heftige maatschappelijke discussies. Een voorbeeld hiervan is de commotie rondom het wel/niet afschieten van een gedeelte van de ongeveer 3000 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Vereniging Het Edelhert wil duidelijkheid. Zij doet een oproep aan bestuurders voor een eenduidig beleid van de landelijke en provinciale overheden.

De Vereniging Het Edelhert, die al 65 jaar de belangen van de in Nederland levende herten behartigt, stelt vast dat verspreiding en aantallen van de damherten sterk toeneemt. Niet alleen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar ook in gebieden als Schouwen en Walcheren en op de Veluwe. Met als gevolg schade aan land- en tuinbouw, particulier grondbezit, maar ook aan de natuur zelf en steeds meer ernstige verkeersongevallen. De Vereniging vindt het opmerkelijk dat er met betrekking tot deze aantrekkelijke diersoort geen goed nationaal beleid geformuleerd is.

Daartoe organiseert de vereniging op 24 november 2011 in Rhenen op de Utrechtse Heuvelrug een symposium voor en over het damhert. Het gaat over alle facetten die te maken hebben met de snelle verspreiding van het damhert in Nederland. De vereniging geeft daarmee een aanzet tot een landelijk beleidsplan waarbij het resultaat moet leiden tot gezonde en geaccepteerde populaties op plekken waar dit mogelijk is.

Voor meer informatie over de inhoud van het symposium kunt u terecht bij :

Jozef Linthorst, Voorzitter Vereniging Het Edelhert, jhmlinthorst@hetnet.nl  / dama@hetedelhert.nl