sfoto_00

Tegen 9 uur hadden zich rond de 20 rasteraars bij een heerlijk winterzonnetje verzameld bij de parkeerplaats aan het einde van de Houtzagersweg. Dat we daar in het zonnetje stonden was wel erg verrassend , kijkend naar de weersverwachtingen gedurende de week die deze rasterdag vooruit ging.

Daar was voor Henk en ondergetekende een reden om een plan B op te stellen (zie kader)

Zaterdag 18 dec. stond het beveiligen van het volgende deel was zwartwildkerende raster rond de enclave Kootwijk gepland. De dag daarvoor zou Tonny een stukje oud raster opruimen en al een flink stuk raster “ontkrammen” . Dit geheel is plan A, doch in winterse perioden moeten we als coördinatoren de weersverwachting goed in de gaten houden om tijdig over te kunnen schakelen naar plan B. Dat alternatieve plan kan een kortere werkdag zijn als het erg koud is of het geheel aflassen als het te glad is om op de werkplek te komen. Bij dat plan B hoort ook een aangepaste soepvoorbereiding, want de cateraars zitten er niet op te wachten om elk met 6-8 liter soep thuis te blijven zitten.

Dit keer speelde verwachtingen voor winters weer geen rol, maar er was echter een storm met hééél, heel veel regen voorspeld. De meest enthousiaste verwachting gaf 30 mm op vrijdag met windkracht 7 op de Veluwe en 20 mm op zaterdag met slechts een windkracht 6. Dagelijks hielden wij een briefing en woensdag besloten wij om het voorwerk van Tonny op vrijdag maar te laten vervallen en de rasterploeg een bericht te sturen dat ze vrijdag de mail in de gaten moesten houden voor het geval de werkdag afgelast zou worden. Na dat besluit verbeterde de verwachting met de paar uur, zodat we vrijdagmiddag het bericht “It geht aon” rond konden mailen. Voor een enkeling, die het bericht wat later die avond las, vergde dat een flinke omschakeling/ontnuchtering. Doch ook dat is gelukt. Deze Noorderling was iets na negenen geheel helder weer present. En ook de rest van de dag zag je geen sporen van die ruwe omschakeling aan hem.


De eerste rasteraar was al rond 8 uur present om nog iets van het afgelaste voorwerk te realiseren. Tonny zagen we zodoende niet bij de welkomstkoffie, want hij wilde eerst een flink stuk gaas “ontkrammen”. Wel waren deze dag Ruben met zijn vader al bij de koffie aanwezig. Beiden waren vanuit Geldermalsen naar Kootwijk gekomen voor een dagje maatschappelijke stage van Ruben. Deze korte stages vormen een onderdeel van de opleiding en ons rasterwerk leent zich hier prima voor.

Velen was dus weer ruim op tijd en ook de koffie kon op tijd uitgeserveerd worden, doch het materiaal bleef even onbereikbaar. Dit lag opgeslagen in de werkkeet die de dag ervoor door SBB keurig op de P-plaats was gestald. Het vinden van de sleutel, waar dit keer toch goede afspraken over waren gemaakt, bleek toch moeilijk. Na wat heen en weer bellen met onze behulpzame Lennard werd de sleutel gevondenen konden we tegen half 10 starten. Als eerste werden de rollen gaas eruit gehaald en om de 50 meter “uitgezet” langs het eerste stuk van het raster.

sfoto_01

Door het voorwerk van onze Tonny vloog het gaas erop en kon al heel snel gestart worden met het vastknopen ervan.

sfoto_02

Door het voortvarende verloop van de klus en het prachtige weer zat de stemming er goed in en was er tegen de lunch al rond een kilometer raster beveiligd.

sfoto_03

sfoto_04

Dat 't zo vlot zou gaan was niet verwacht. Er lagen veel te weinig rollen gaas in de werkkeet.
Onze Windvang stond echter dicht bij de werkschuur van SBB en ondergetekende wist waar de voorraad rollen lag. Dus werden er snel met de auto 8 rollen opgehaald zodat we na de lunch verder konden.
Ondertussen had het cateringteam, dit keer bestaande uit Leo & Wil, een prima goulashsoepje op temperatuur gebracht.

sfoto_05

De soep liet zich goed smaken en er werd weer veel bijgepraat.

sfoto_06

Volgens mij zat er iets aparts in de soep want het zette sommige aan tot diepe overpeinzingen.

sfoto_07

Ook werden de meegenomen lunchpakketjes verorberd. Het is altijd weer boeiend om te zien wat men meeneemt en wat men op 't brood smeert. Dit keer had Ome Cor wel een erg stevige kleefpasta op zijn brood gesmeerd. Twee van zijn voortanden braken er op af. Maar zoals Eric in het vorige verslag een voetbal goeroe al citeerde "Elk nadeehl hep suhn fordeehl".

sfoto_08

De soep had de meesten weer veel energie gegeven en met grote stappen werden de volgende rollen gaas uitgerold.

sfoto_09

Bij de laatste rol van deze dag kruisten wij de Heetweg, zodat er nu ruim 5 van de 8 kilometers beveiligd zijn.

sfoto_10

Tenslotte liepen 2 rasterachtigen het werk na om te zien of alles goed was bevestigd en of al het verpakkingsmateriaal was opgeruimd... want "zo heurt ‘t" !

sfoto_11

Na afloop was er nog een gezellige nazit, voor de één slechts 10 minuten voor de laaste bijna een uur.

sfoto_12

De maatschappelijk stage van Ruben moest nog afgerond worden met de ondertekening van zijn verslag.  Na een krabbeltje of 5 kon Ruben een ervaring rijker huiswaarts keren. We zijn benieuwd of hij en/of zijn pa het rastervirus te pakken hebben gekregen.

sfoto_13

Hiermee zat de laatste rasterdag van 2011 er helaas al weer op.
Het was een rasterjaar waarin het werk rond de schapenweide is Elspeet, de Noorderheide en Kootwijk centraal stonden.