Download het onderzoek

Apeldoorn, - Edelherten hebben ruimte nodig om te overleven. Voor deze imposante, in het wild levende dieren is het belangrijk dat ze een groot en afwisselend leefgebied hebben. De afwisseling tussen hoge en droge zandgronden (zoals op de Veluwe) met de voedselrijkere rivierbeddingen van de IJssel en de Nederrijn, is belangrijk voor de nodige variatie in voedselsamenstelling. Het edelhert leeft o.a. van gras, heide, boomschors, zaden en knoppen. In hun voeding moeten voldoende mineralen zitten. Wanneer er te weinig mineralen aanwezig zijn, is er kans op een verslechtering van de conditie en voortplantingssucces van de edelherten.

Vereniging Het Edelhert zet zich in voor het welzijn van het Edelhert en vindt het belangrijk dat er in Nederland voldoende grote én gezonde populaties kunnen leven. Daarom heeft de vereniging een onderzoek laten uitvoeren naar de actuele mineralenstatus van edelherten op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen.

In de jaren 80 en 90 bleek de mineralenstatus bij edelherten als gevolg van ander beheer (niet meer bijvoeren, geen likstenen) aantoonbaar verminderd te zijn. Om te bekijken of deze afname doorgezet heeft of gestopt is, heeft de Vereniging Het Edelhert opdracht gegeven dit jaar opnieuw de mineralentoestand bij edelherten te onderzoeken. Zij kreeg daarbij steun van Faunafonds, de Vereniging Wildbeheer Veluwe en Vereniging Natuurmonumenten. Het onderzoek is uitgevoerd door het wetenschappelijk instituut Alterra.

Uit dit nu uitgevoerde onderzoek kan gelukkig geconcludeerd worden dat de daling van de mineralen niet heeft doorgezet. De gehaltes zijn zelfs weer wat gestegen. Dit kan het gevolg zijn van meer aandacht en ruimte (van sommige beheerders) voor wildakkers, graasweiden en likstenen. Ook is nu aangetoond dat de rijkere kleibodem in het leefgebied van de Oostvaardersplassen ook leidt tot een betere mineralentoestand van de herten die daar leven.

Edelherten: van Veluwe tot Vallei en van Oostvaardersplassen tot Heuvelrug

Edelherten de ruimte geven en toegang geven tot de voedselrijkere, vruchtbare (klei)bodems in de poortgebieden van de Veluwe is echter nog steeds gewenst. Vereniging Het Edelhert pleit er voor dat edelherten de ruimte krijgen zowel op de Veluwe, als in de aangrenzende gebieden, de zogenoemde Poortgebieden van de Veluwe. Maar ook op de Utrechtse Heuvelrug, in het IJsseldal en in de Gelderse Vallei. Zo kan het edehert (dat een ambassadeursrol vervult voor in het wild levende dieren) leven op de hoge, droge en voedselarme Veluwe, maar ook trekken naar de mineraal- en voedselrijkere rivierdalen van de IJssel en Nederrijn. Deze afwisseling in bereikbare biotopen is voor de toekomst van het edelhert en veel andere soorten van groot belang. Er ligt hier een taak weggelegd voor overheden en terreinbeheerders om deze ruimte (en de verbindingen naar deze gebieden) mogelijk te maken.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift ‘Het Edelhert’ (editie zomer 2012). U kunt ze hier downloaden.