De Vrijwilligers-barbecue in het informatiecentrum “De Beken” van Staatsbosbeheer te Renkum.


Renkum, Zaterdag 18 augustus. Het informatiecentrum bevindt zich in de “Renkumse  Poort”, een bijzonder gebied waarin het bos, het beekdal  en de uiterwaarden van de Rijn bij elkaar komen. Het afwisselende landschap zorgt voor veelzijdige natuur. De recente historie van dit gebied is uniek: waar nu de ecologische verbindingszone de Renkumse Poort ontstaat, was voorheen industrieterrein Beukenlaan te vinden. Dat is afgebroken en de natuur krijgt nu ruim baan. De Renkumse Poort verbindt in de toekomst de Oostvaardersplassen, de Veluwe, de uiterwaarden van de Rijn, de Gelderse Poort en het Reichswald in Duitsland met elkaar. Al deze mooie natuurgebieden zijn belangrijke schakels van de ecologische hoofdstructuur. We zijn dus niet zomaar op een plekje in de natuur.

Het Beekdal…
Barbecue in de zomer, voor de leden van de rasterploeg een bekende en zeer gewaardeerde  gebeurtenis.  Dit jaar heeft het bestuur gemeend ook de andere vrijwilligers van onze vereniging bij dit evenement  te  betrekken.   Het deed Jozef Linthorst, onze voorzitter, duidelijk plezier om alle commissies, werkgroepen etc. te  kunnen bedanken voor hun inzet met als extra de waardering voor hen, die aan de realisatie van deze  plezierige samenkomst hebben meegewerkt,.  Hij vertelt de aanwezigen over de zaken die het bestuur bezig houden.  Alle commissies en werkgroepen passeren de revue.  Nieuw  is de werkgroep WOP die zich bezighoudt met het inventariseren van Wild Observatie Plaatsen waarna wij deze hopen te publiceren via de moderne informatiekanalen  b.v.  middels een APP voor zowel leden als andere belangstellenden.  Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de communicatiemiddelen van de vereniging. De moderne sociale media eisen een aanpassing van onze werkwijze en  we  moeten zorgen dat we verder kunnen in de toekomst.

Openingstoespraak
Na de informatie vanuit bestuur wordt stil gestaan bij het recente overlijden van Jan van Haaften. Een moment van stilte onderstreept  het  gemis.  
Jan van Haaften, oud voorzitter,  adviseur,  bioloog in hart en nieren,  wetenschapper,  onderzoeker van beren tot wolven etc.   Jan was ondanks zijn leeftijd nog betrokken bij diverse projecten.  Hij is 84 jaar geworden.
Na al deze zakelijke punten van aandacht kan het informele deel van de bijeenkomst van start gaan. Terwijl de voorbereidingen voor de BBQ gaan beginnen, worden alle vrijwilligers het bos in gestuurd met een tweetal gastheren van Staatsbosbeheer. Verdeeld  in  twee   groepen gaan we een wandeling maken door het  Beekdal,  een rondje om het informatiecentrum. Je treft er nog de overblijfselen van de vroegere eigenaar van het gebied, de familie Schimmelpenninck.  Het is een bijzonder mooi gebied met enorm veel variatie. Van moeras tot beken en van bos tot drijfzand.    Een bezoek aan het informatiecentrum en een wandeling in,  maar ook op,  het  gebied   (lange loopbruggen over het moerasachtige gedeelte) is zeker de moeite waard.

Met droge voeten over het moeras…
Het was bijzonder warm, ruim 33 graden in de schaduw en met dorstige kelen kan de BBQ van start gaan.

Biefstuk in de braadpan

DHZ bakken en braden…..


Het was genieten van alle lekkernijen en we kunnen terugkijken op een bijzonder gezellige zaterdagmiddag.