Deze week waren Hélène en Leo Lagendijk van de educatiecommissie van onze vereniging te gast op Basisschool St. Jozef in Oudewater. Het Rhoonse echtpaar verzorgde een gastles over het hert en deed dat met het welbekende enthousiasme.
Oudewater ligt ver verwijderd van de bosranden waar edelherten  leven en ook het damhert is, met uitzondering van het zestal in het plaatselijke hertenkamp, een onbekende verschijning voor de kinderen van de school. Wel wist een van de leerkrachten te melden dat er vorig jaar een ree was gesignaleerd in een maïsveld net buiten het stadje dat wereldvermaard is vanwege zijn Heksenwaag. Dat betrof echter toch echt een unieke waarneming.

Desondanks is het edelhert een bekende verschijning geworden voor de kinderen van de school. Ieder jaar bezoekt groep 8 namelijk het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Een bezoek dat steeds wordt gepand in de maand september. In de avonduren is het voor de kinderen hen dan genieten langs de Wildbaanweg of op een van de andere wildobservatieplaatsen.  Het Kröller Müller-museum en het Museonder  zijn dan al bezocht, maar het absolute hoogtepunt van een dagje cultuur en natuur snuiven is voor de kinderen het observeren van de hertenbronst. Via de kinderen verspreidt de hertenliefde zich langzamerhand over Oudewater, want de kinderen brengen na het bezoek hun enthousiasme over op hun ouders en andere familie en andere bekenden.
Om het bezoek aan de Veluwse herten nog beter voor te bereiden werd er tijdens een excursie over landgoed Boesschoten door een van de leerkrachten van de school contact gelegd met Hélène en Leo. De excursie gaf al een duidelijk beeld van wat de kinderen te wachten zou staan tijdens de gastles. Hélène als een warm verteller en Leo als bewaker van de tijd.

 


De gastles boeide de kinderen dan ook van begin tot eind, dit ondanks de hitte in het lokaal. In vogelvlucht vertelde Hélène over de verschillen tussen het edelhert, het damhert en het ree. Bij de uitleg werden foto’s en korte filmpjes vertoond en er was voor de kinderen volop tijd om vragen te stellen. Op de vragen die door de Lagendijkjes werden gesteld kwamen verrassend goede antwoorden. De bijzondere verschijnselen rondom hertenbronst leverde hier en daar een paar kleine giechels op, maar de kinderen hielden hun aandacht bij de wijze lessen van de gastspreekster. De vrolijke Hélène liet ook de humor niet achterwege. ‘Ik ben nu al 37 jaar met Leo getrouwd, maar ik heb hem nog nooit over z’n buik zien plassen’, vertelde ze zonder enige schroom en toverde daarmee menig glimlach tevoorschijn. Met haar grapje verwees ze uiteraard naar het plasgedrag van de bronstige hertenmannen.


Het laatste kwartier mochten de kinderen de meegebrachte stangen, schedels, huiden en andere voorwerpen bekijken. Het leverde veel spontane vragen en gesprekken op. Sommige jongens gebruikten de stangen om een gevecht tussen twee herten na te spelen. Om kwart over twaalf klonk de schoolbel, maar er waren ouders die hun kind nog ruim na schooltijd uit de klas moesten halen.

Op vrijdagmorgen 21 september gaat de groep van de school bij Otterlo het Nationaal Park in. Het zal een gezellige en leerzame dag worden. Eerst de Aardappeleters van Van Gogh en daarna herten kijken langs de Wildbaanweg. Dankzij de gastles van Hélène en Leo zal het bezoek aan De Hoge Veluwe door de kinderen nog meer gewaardeerd worden.