Een ochtend-excursie op zaterdag. Het aantal deelnemers is niet zo groot en we arriveren tegen tien uur op de Badweg  tussen ‘t Harde en Doornspijk. Bos en zandverstuiving maken dat de naam Badweg een beetje vreemd lijkt te zijn. Vroeger waren hier waarschijnlijk vennen en die zijn in die tijd als bad gebruikt. De Haere maakt deel uit van een smeltwaterterras tussen Nunspeet en Hattem, in de voorlaatste ijstijd gevormd door ijssmeltwater tussen het landijs en de stuwwal. In de laatste ijstijd is de oorspronkelijk steilere helling afgesleten tot de huidige flauwe helling. In die periode is er ook dekzand over afgezet. Onder invloed van menselijk handelen is dit dekzand later weer gaan stuiven. Het resultaat is een reliëfrijk complex van grindrijke heuvels uit de voorlaatste ijstijd, on-verstoven dekzandheuvels uit de laatste ijstijd en stuifzandheuvels die voornamelijk in de afgelopen 200 jaar zijn gevormd. De Historie van menselijke activiteiten gaat zo’n 11.000 jaar terug naar de middensteentijd gezien de vele vondsten. Rondom een groot blok van graniet zijn vele voorwerpen gevonden die er op wijzen dat hier in de steentijd aan gereedschappen werd gewerkt. Harde steen werd hier tot splinters geslagen waarmee bijlen en andere voorwerpen zijn gemaakt. Door het nog levende stuifzandeffect en de bijzondere klimatologische omstandigheden komen er uitzonderlijke planten en dieren voor.

Voor meer informatie en details over dit bijzondere gebied kunt u terecht op de volgende link:

http://www.natuurkaart.nl/kvn.landschappen/natuurkaart.nl/i001222.html

Zo werkte een gletsjer in de ijstijd.

Het gebied heeft een soort van micro-klimaat op de zandvlakten. Het kan er veel warmer zijn als de zon schijnt (soms wel 60 graden) en de nachten zijn vaak veel kouder tot enkele graden onder nul. De effecten van de grote gletsjers uit de IJstijd werden tijdens de wandeling door Ton Swanink in het zand visueel gemaakt en we weten nu ook hoe de stuw-wallen zijn gevormd. Ton, op zijn knieën in het zand demonstreert het effect van zo’n enorme gletsjer. Deze gletsjer moet 100 meter hoog ruim 25 kilometer breed en ook 100 meter diep in de grond zijn werk hebben verricht  De Sallandse heuvelrug, de IJsselvallei en een deel van de Veluwe zijn daardoor ontstaan.Een prachtig stuk natuur en landschap en een wandeling door deze kleine woestijn vraagt om een verrassing van Rein. Hij presenteerde ons de aanwezige kamelen, yaks, een zebra en een alpaca. Een kleine particuliere dierentuin aan de rand van het stuifzand.Even later maken we kennis met het Veluws Heideschaap. een bijzonder ras, Hoog op de poten en geheel zelfstandig aan het werk op de heide en het gekapte deel van het bos. Gekapt om de wind beter toegang te geven op het zand.


Een klein deel van de wandeling voert ons langs de A28 waar we het menselijk ingrijpen hebben gezien en gehoord.Een pittige wandeling, mede door het mulle zand, van ruim 2 uur in een bijzonder mooi gebied. Rein bedankt.

N.B.

Alle gemaakte foto’s staan in een dropbox.

Alle deelnemers krijgen via excursies@hetedelhert de link toegestuurd, waarmee zij desgewenst de foto’s kunnen downloaden.

Ze blijven tot 20 september in de dropbox. Levert het downloaden problemen op, stuur dan even een mailtje naar  hape@heesbeennet.nl

Er zijn andere oplossingen beschikbaar.