Langzamerhand wordt het een traditie: de heidesessie van de bestuursleden en de adviseurs van de vereniging. Op een locatie veelal letterlijk op de hei om de grote lijnen van de vereniging voor de komende 5 jaar uit te zetten. Dit jaar in een onderkomen van een Bas Worm in het Twentse heidelandschap. Aan bod komen onze visie op, en gevolgen van de groeiende populatie van de edelherten en damherten in Nederland. Welke mensen worden er lid, waarom en hoelang en hoe bereiken we de leden en niet-leden? Hoe zetten we de moderne media verder in zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en de App’s?  Hoe financieren we onze projecten, zoals het DNA-onderzoek en het in kaart brengen van de wildobservatieplaatsen? Hoe staat de vereniging in het krachtenveld die ons beïnvloedt of die wij als vereniging kunnen beïnvloeden? De lange dag werd afgesloten met een voortreffelijke diner, waarin onder andere nagepraat werd over enkele verassende resultaten, zoals verlegging van de doelgroep voor ledenwerving. De komende tijd zal invulling en uitvoering gegevens worden aan de resultaten de de geslaagde heidedag.