Dit jaar is het hek aan de oostzijde van de AWD daadwerkelijk gesloten. Waternet heeft dit hek gesloten omdat er gote groepen jonge herten en recentelijk ook een aantal hindes ´s avonds foerageerden op de weilanden en de bollengronden. Daarmee veroorzaakten ze een tweetal problemen: aanzienlijke landbouwschade op grasland (we hebben het dan over enige tientallen duizenden euro´s schade op gras!) en bloembollen, en daarnaast door doortrekken in oostelijke richting verkeersonveilige situaties op de N206.

Naar het er nu naar uitziet gaat het automatisme van de trek van west naar oost niet zomaar verloren. Nog lange tijd bleven en blijven de herten richting de weilanden lopen, maar konden en kunnen ze bij het hekwerk niet verder. De eerste reactie daar was dan ook schillen in de belendende bospercelen; de mindset is immers vreten en dat doen ze dus ook.
De nu van de AWD  afgesloten weilanden hadden echter na de bronst ook een functie voor het weer opvetten van de afgebronste herten, die ´s nachts de pens weer vol vraten met eiwitrijk voedsel (lees: productiegras). Die trek kan echter niet meer plaatsvinden door het hek. Gevolg is dat er nu inderdaad (veel) meer herten lijken te sterven (met name afgebronste herten) omdat ze niet meer kunnen opvetten.

Waarom ik meen (en u moet daar maar een betere hypothese tegenover zetten) dat er toch (nog) geen algehele voedselschaarste is, is gelegen in het feit dat de hindes, smaldieren, spitsers en kalveren nog allemaal gezond rondlopen. Deze groepen hebben geen verhoogde sterfte en ook de conditie lijkt meer dan goed (redelijk tonnetjerond). Bovendien zijn de herten die zuidelijkere leven (Paardenkerkhof e.o.)  en waar altijd al een hek stond, niet aan het verhongeren.
Het lijkt met name een probleem van de bronstherten die in het noorden en midden van de AWD leven en traditiegetrouw altijd weer bijkwamen op de weidegronden.

Conclusie mijnerzijds:
1   Er is gezien de conditie van de hindes, kalveren, smaldieren en spitsers nog geen algehele voedselschaarste; het zijn immers alleen de oudere herten in het midden en het noorden die door dit probleem worden getroffen.
2   Het hekwerk aan de oostzijde heeft trekroutes, die generatielang door damherten werden gebruikt, definitief opgeheven. De omschakeling binnen het deel van de populatie dat hier gebruik van maakte, kost kennelijk veel tijd; hoeveel tijd weet ik niet.
3   De huidige verhoogde sterfte door verhongering onder de herten is het gevolg van menselijk handelen (afsluiten van trekroutes).
4   Idem voor het schillen van de bomen.

P.S. het wrange is dat het plaatsen van het oostelijke hekwerk in de provincie NH ook door de rechter in Haarlem  is aangehaald als een mogelijke optie om afschot in het Noord-Hollandse deel van de AWD  uit te kunnen blijven stellen. Tja, en zo wordt een leek (de rechter) allesbepalend bij het inhoudelijk beoordelen van beheerplannen. Je ziet wat daar van komt………