Vanwege organisatorische problemen en een beperkt aantal aanmeldingen voor de ALV is besloten de geplande boekenmarkt op een ander moment te laten plaatsvinden. De eerdere aankondiging komt hiermee te vervallen.
Van een nieuwe boekenmarkt zal tijdig melding gemaakt worden.