De afgelopen 20 jaar is er een hele serie ecoducten aangelegd op de Veluwe die uitwisseling van wild weer mogelijk maken.

Overzichtskaartje poorten op de Veluwe


Sinds juni 2012 staan op het ecoduct Terlet twee webcamera’s die de bewegingen van alle passerende dieren vastleggen.  Niet alleen herten maar ook damherten, wilde zwijnen, reeën en andere kleinere dieren, voor zover ze “aanspreekbaar” zijn.

De natuurbrug verbindt de twee natuurterreinen Deelerwoud en de Imbosch, beide van Natuurmonumenten.
Met deze twee camera’s verzamelt Natuurmonumenten een schat aan gegevens over het gebruik van deze ecologische verbindingen.

Een camera op ecoduct Terlet

Om deze beelden uit te lezen en de gegevens te kunnen verwerken helpt een zestal enthousiaste vrijwilligers van VHE in toerbeurt om de dieren “aan te spreken“ (bepalen wat voor soort dier het is, welk geslacht, jong of oud, en in welke richting het gaat). Deze gegevens worden dan door NM verder verwerkt en bewerkt, zodat er aan het eind een aantal conclusies kan worden getrokken. Niet alleen interessant, maar ook waardevol bij het maken van beleid. Op deze manier is VHE nauw betrokken bij het beheer van natuurterreinen.
Ook Staatsbosbeheer heeft de hulp gevraagd van VHE voor eenzelfde project op het ecoduct Woeste Hoeve. Er zijn afspraken gemaakt, en zoals het nu lijkt gaat dit vanaf september van start.
VHE is met provincie Gelderland in gesprek over de inzet van de vrijwilligers voor enkele andere ecoducten. Voor alle drie projecten is kennis van het gedrag van wilde dieren vereist en dat is voldoende aanwezig bij de vrijwilligers.


Ecoduct Hoog Buurlo, een snelweg voor het wild!