Enkele jaren geleden heeft SBB rond Hoog Buurlo een jachtvrije zone ingesteld. Hiermee hoopt men o.a. de zichtbaarheid van het wild te verbeteren. Om vast te stellen of dit ook daadwerkelijk optreedt is vanaf het begin door een vrijwilliger van SBB, tevens lid van onze vereniging, met enige regelmaat een vaste route gefietst. Dit kost maximaal 1,5 uur per keer. Hierbij is genoteerd wat er aan wild te zien was.  Deze vrijwilliger heeft sinds kort minder tijd om deze monitoring geheel uit te voeren, daarnaast wil SBB de frequentie iets verhogen. De bedoeling is dat nu elke week  twee personen de route rijden. Met twee duo’s rijdt elk ploegje eens in de twee weken een rond. Gelet hierop heeft  SBB aan onze vereniging gevraagd of een paar leden zin hebben om te participeren in dit onderzoek. Er is plaats voor circa drie vrijwilligers. 
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met vrijdag 7 maart aanmelden bij Piet Bloemerts, wpbloemerts@kpnmail.nl.
Uit de aanmeldingen worden 4 tot 5 personen geloot die rond eind maart, begin april tijdens een korte bijeenkomst nadere informatie van SBB krijgen. Daarna wordt in onderling overleg bepaald wie met het onderzoek gaat starten en wie als reserve/oproepkracht beschikbaar is. De uitslag van de loting wordt aan een ieder die zich heeft aangemeld kenbaar gemaakt.