Een geactualiseerde overzichtskaart waarin alle rasters letterlijk in kaart gebracht zijn is klaar. Met deze kaart hebben de provinciale beleidsmakers en de terreinbeheerders een goed overzicht waar knelpunten zijn en/of waar in de toekomst knelpunten zouden kunnen ontstaan.

Hans Kroes (op de foto links) en Arjen Boerman, beiden enthousiaste rasteraars, hebben in 2013 en de eerste maanden van 2014 bijna alle terreinbeherende organisaties op de Veluwe bezocht en de veranderingen op rastergebied geïnventariseerd. Dat dit niet overbodig was bleek wel uit het grote aantal wijzigingen plaatsgevonden hebben. Op sommige plaatsen zijn rasters weggehaald, maar ook zijn er elders weer nieuwe rasters geplaatst. Vooral dat laatste is veel terreinbeheerders een doorn in het oog. Soms kan het niet anders, maar er verschijnen ook rasters waar vragen bij te stellen zijn v.w.b. de zin van zo’n nieuw hek.  Gelukkig wordt er nu een provinciaal rasterbeleid ontwikkeld, waardoor er op termijn meer greep komt op het willekeurig plaatsen van rasters.
Maandag 19 mei boden de 2 genoemde verkenners  hun resultaten aan op het Provinciehuis aan Jan Eising (op de foto rechts) (vakspecialist fauna provincie Gelderland) en Joland van Zanten (technisch medewerker databeheer provincie Gelderland) (op de foto in het midden). Hans gaf een uitgebreide en duidelijke toelichting op hun werkwijze en op het uiteindelijke resultaat.
Arjen en Hans zaten vele uren om de tafel met terreinbeheerders of waren in het veld om te kijken of alles klopte met het kaartmateriaal. Beide heren van de provincie spraken hun waardering uit voor het resultaat