IMG 9655 11

Op een zonnige dag in maart waarop het kwik boven de tien graden steeg werd in het Aardhuis te Apeldoorn de jaarlijkse ALV gehouden. Onder het genot van een versterkende bak koffie schudden leden elkaar de hand. Na de vertrouwde aubade van de jachthoornblazers opent voorzitter Jozef Linthorst de jaarlijkse vergadering.

Het afgelopen jaar 2014 was een goed jaar voor de vereniging. Dick van den Hoorn laat ons een legaat na en de WOP-gids is financieel een succes. In het begin van het jaar was er veel te doen rondom de AWD en in de rest van het jaar rond de OVP. Opvallende gebeurtenis dit jaar is het plotseling uit bestuur en uit de vereniging stappen van de penningmeester. De commotie die hieromheen is ontstaan gaf twee, door enkele leden opgevoerde, agendapunten. Aangezien er sprake was van een patstelling is door de ALV een Commissie van Wijze Mannen ingesteld. Deze drie heren hebben mandaat van de vergadering om te beoordelen en voorstellen te doen hoe de zaak moet worden afgehandeld. Er zal indien nodig een ingelaste ALV komen in juni om deze zaak verder te bespreken.
 
Op het gebied van de personele bezetting is Jozef Linthorst zijn tweede termijn ingegaan. Er is afscheid genomen van Leendert van Weezel en Janoh de Groot. Janoh blijft actief op het gebied van PR. Benoemd in het bestuur zijn Ruud van Halsema en Nick van Adrichem. Beide heren proficiat, ik wens jullie een prettige bestuursperiode.
 
Na afloop van het vergaderdeel werd het woord gegeven aan Rob Schuitemaker. Hij heeft de aanwezigen middels mooie foto's inzicht gegeven in het aanspreken van roodwild, in gewone mensentaal het inschatten van leeftijd en conditie bij edelherten en -hindes. Een leerzame uiteenzetting. De microfoon werd doorgegeven aan Piet Boemerts, hij heeft een mooi inzicht gegeven in de uitwerking van de beelden van het wild dat gebruik maakt van ecoduct de Woeste Hoeve. Na een heerlijke wandeling en de gebruikelijke borrel ging een ieder huiswaarts.