Op de heidedag vorig jaar hebben we een overleg gehad over alle middelen die het bestuur ten dienste staan om communicatiedoelen te bereiken. Hierbij een notitie over onze huidige mogelijkheden van Communicatie naar de leden, niet leden en buitenwacht. Omdat iedere manier een specifieke doelgroep(en) bedient is enige duidelijkheid belangrijk.

  1. 1Tijdschrift Het Edelhert (push info) Bestemd voor berichtgeving over Edelhert en damhert, verenigingsnieuws, excursies, enz. Wordt verstuurt per post naar totale Ledenbestand (incl. 0 leden) en voor PR verspreiding. Uitgave 4x per jaar. Beheer door redactieteam. Janoh de Groot Joost Oosterbaan, Jan Paulides, Rik Schoon, Ger Verwoerd (eindredactie). Oplage 1600
  2. Website (pull info) Bestemd voor berichtgeving en nieuws over edelhert en damhert, andere wetenswaardigheden die direct of indirect met herten te maken hebben. Verenigingsagenda, Verenigingsinformatie. Verslagen van verenigingsactiviteiten. Voor iedereen toegankelijk, zowel voor leden als voor niet leden, pers, provincies, landschappen, enz. Informatie moet zelf opgehaald worden van internet. Regelmatig bijgewerkt en beheerd door Janoh de Groot en Jan Paulides. (Aantal hits p/dag; 500, toptijd 1000)
  3. Nieuwsbrief (Push info) Korte berichten over alles wat direct of indirect met herten te maken heeft. Bij lange berichten wordt verwezen met een link naar de verenigingswebsite. Voor personen en instellingen, leden of niet leden die zich op hebben gegeven voor deze internet nieuwsbrief. Bij voldoende berichten 1x in de maand, anders tussen twee tijdschriften door.. Redactie: Janoh de Groot, Renee Willemsen en Jan Paulides (opl. 534 adressen)
  4. Secretarieel mailbericht.(push info) Alleen voor berichten aan alle leden over specifieke zaken die niet gecommuniceerd konden worden op de juiste tijd en/of een andere manier. Door de secretaris verstuurd alleen naar de bekend zijnde mailadressen van leden. (Incompleet, ongeveer de helft van het ledenbestand.) Geen regelmatige verzending, alleen wanneer nodig. Opmerking: Om deze vorm van mailverzending te optimaliseren is een oproep in het tijdschrift gewenst dat mensen die dergelijke mailberichten niet ontvangen hun e-mailadres door kunnen geven aan de ledenadministratie. Het blijft echter voorlopig een incompleet digitaal ledenbestand.
  5. Secretarieel berichtper post.(push info) Alleen voor berichten aan leden over specifieke zaken die niet gecommuniceerd konden worden op de juiste tijd en/of andere manier. Door de secretaris verstuurd naar alle postadressen van leden maar exclusief de 0 leden Zelfde bestand als tijdschrift maar zonder de 0 leden van punt 1. Geen regelmatige verzending, alleen wanneer nodig. (ongeveer 1000,- euro per uitgave)
  6. Social media; op twitter is de VhE actief via Janoh, 1045 volgers en via Facebook volgen 715 mensen de VhE, actief is hier Ruud. Jan kan bij beide inspringen. De gebruikers zijn leden en veel niet leden.

Het Bestuur VhE

9 augustus 2014, bijgewerkt 7 en 15 mei 2015